Logo brummensnieuws.nl

Veel vragen rond vuilstort Doonweg

EERBEEK – Nadat in het TV-programma ‘De Vuilnisman’ uitgebreid aandacht was voor het gebruik van staalslakken als bouwmateriaal en de mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu, gingen bij veel bewoners rondom de voormalige vuilstortplaats aan de Doonweg de alarmbellen rinkelen. “Hoe is de situatie bij ons?”

Bijproduct

In het programma kwam naar voren dat de staalslakken weliswaar worden betiteld als een grondstof, maar het eigenlijk een bijproduct van de staalindustrie is. Het mag legaal worden gebruikt als bouwstof mits aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Daarbij werd duidelijk dat het gebruik hiervan geld oplevert voor de afnemer.

Eén van die gebruiksvoorwaarden is dat de slakken niet aan regenwater mogen blootstaan. Gebeurt dit wel dan wordt gebluste kalk gevormd wat problemen kan geven voor mens en milieu. Desondanks is dat aan de Doonweg wel degelijk aan de orde. De staalslakken liggen onbedekt op de vuilstort. Diverse omwonenden uitten daarom hun zorgen, zowel op internet als bij de gemeente.

Andere situatie

De vuilstortplaats is eigendom van Stort Doonweg BV. William Suijkerbuijk is hier als directeur van Industriewater Eerbeek verantwoordelijk. “Volgens het stortbesluit moest de gehele stort ingepakt worden. Destijds is voor staalslakken gekozen. De slakken zullen in de komende twee à drie jaar een harde bovenlaag gaan vormen. Op dit moment worden de slakken inderdaad blootgesteld aan regenwater, maar wat wezenlijk anders is dan de situatie in het televisieprogramma is de manier waarop wij hiermee omgaan.”

Afvoer regenwater

Suijkerbuijk: “Om deze vuilstort zat al een afgedichte ringsloot waar al het water in wordt verzameld en afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Daar komt het samen met water van de papierfabrieken en wordt het biologisch gezuiverd. De kalk die terplekke ontstaat vormt een witte laag, die je ook duidelijk kunt zien. Wordt deze te dik, verwijderen we dit en wordt het afgevoerd. Wanneer het over een paar jaar helemaal uitgeloogd is, kunnen we een laag grond erop aanbrengen en beplanten, hoe sneller hoe beter wat ons betreft. Water dat er daarna nog op valt kan worden afgevoerd als regenwater. Als we hadden geweten wat we nu weten over staalslakken was er mogelijk een andere afweging gemaakt. Nu proberen we het beste te doen wat mogelijk is. Zeer regelmatig worden monsters genomen door een onafhankelijk bedrijf van het water en de grond. Voor de omwonenden willen we nog een bijeenkomst organiseren en we gaan bakken plaatsen om schoon drinkwater voor de vogels te garanderen.”

Raadsvragen

GroenLinks Raadslid Hennie Beelen diende diverse vragen in naar aanleiding van de uitzending. De omgevingsdienst Regio Nijmegen refereert in een antwoord wederom naar de vele maatregelen die worden genomen om milieuvervuiling te voorkomen. Beelen is blij met de snelle respons, maar zet ook nog vraagtekens. “Dat de antwoorden zo snel komen geeft wel aan dat er bij de betrokken instanties in ieder geval aandacht voor is. Toch zal ik nog aanvullende vragen gaan stellen. Zo is er namelijk te zien dat de afwatering van de greppel met een pijp uitloopt in een sloot die op het blote oog niet afgedicht lijkt te zijn. En ook de vraag of er garantie kan worden gegeven dat er geen milieuvervuilende lekkage kan plaatsvinden, wordt niet direct beantwoord. Bewoners maken zich daarbij zorgen over de vernielingen die in de directe omgeving hebben plaatsgevonden voor de aanleg van het geheel. Wij blijven kritisch naar de situatie kijken.”

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: