Logo brummensnieuws.nl

Raadsvragen over Reuversweerd

Hennie Beelen: "Beeld van belangenverstrengeling is ongewenst"

BRUMMEN - "Klopt het dat u in gesprek bent met de eigenaar over een mogelijke bestemmingsplanwijziging waar naast bestemming bedrijfswoning, bezinningscentrum en kantoor onderdeel van uitmaken ook acht bouwkavels onderdeel vanuit maken?" Dat wil de gemeenteraadsfractie van Groen Links graag van het Brummense College weten.

Vorige week publiceerde deze krant uitgebreid over de restauratieplannen die op het ogenblik met uitgebreide financiële steun van de Provincie Gelderland worden uitgevoerd. Naar aanleiding van die publicatie wil Groen Links van het college weten op de acht kavels onderdeel zijn van een "al dan niet noodzakelijk' businessmodel?"

Verder vraagt Groen Links of het "klopt het dat wethouder van Ooijen (op persoonlijke titel) betrokken is bij de ontwikkeling van een mogelijk 'programma' voor Reuversweerd en wat wordt hier verstaan onder 'programma'?"

Ook vraagt de partij zich af "hoe is het mogelijk dat het College ruimte geeft aan een wethouder van dit College, tevens partijgenoot van een politieke partij, om op 'vrijwillige' basis mee te werken aan ideevorming voor een programma voor de locatie Reuversweerd."

"Wij willen graag weten of het artikel in het Brummens Weekblad klopt. Indien de voorzitter van een politieke partij en een wethouder van diezelfde partij gezamenlijk aan een stichting als deze verbonden zijn kan dat leiden tot het beeld van belangenverstrengeling. Dat is onwenselijk. Als blijkt dat het college hier ook nog eens mee heeft ingestemd vind ik dat een zaak die in gemeenteraad besproken zou moeten worden. Wat ons betreft zou de wethouder deze activiteiten dan ook direct moeten beëindigen." aldus de fractieleider van Groen Links, Hennie Beelen.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 41:

ZELDZAAMHEIDDe oplossing voor week 36: