Afbeelding

Zeven raadsvoorstellen op agenda raadsfora november

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK – Het plan voor goede schoolgebouwen in onze gemeente, de bestuurs-agenda van de regionale GGD en diverse bestemmingsplannen. Het zijn voorstellen die aanbod komen tijdens de 3 raadsfora op donderdagavond 16 november. Deze vergaderavond is ter voorbereiding van de maandelijkse besluitvormende vergadering, die deze maand gepland is op donderdag 30 november. De avond met de 3 forumvergaderingen begint op 16 november om 19:00 uur. U bent van harte welkom deze in het gemeentehuis in Brummen bij te wonen.

Om 19:00 uur start het eerste forum in de raadszaal, namelijk het forum Bestuur. Op de agenda van dit forum staan enkele vaste agendapunten, zoals een terugkoppeling over ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijk regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Ook de lijst met ingekomen en verzonden stukken staat op de agenda. Ook kunnen inwoners inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van het forum staat. Inwoners die hiervan gebruik willen maken kunnen dit doorgeven aan de raadsgriffier via mailadres griffie@brummen.nl of telefoonnummer (0575) 56 85 31.

Concrete onderwerpen en voorstellen
De agenda van het forum bestuur bevat twee inhoudelijke raadsvoorstellen. Zo stelt het college de raad voor om het normenkader en protocol voor de accountantscontrole 2023 vast te stellen. En wordt de raad gevraagd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken over de bestuursagenda van de regionale GGD.

Aansluitend op het forum Bestuur vindt in de raadszaal het forum Sociaal Domein plaats. Op de agenda van dit forum staat 1 raadsvoorstel, namelijk het voorstel om het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039 vast te stellen. Daarnaast informeert het college de raad in dit forum over de op te stellen visie op een sociale basis en de gewenste algemene voorzieningen in onze gemeente. Ook vragen burgemeester en wethouders hierover een eerste advies van de 6 raadsfracties. 

Vanaf 20 uur start in vergaderzaal Leuvenheim het forum Fysieke Leefomgeving. Hierin worden 4 bestemmingsplannen besproken waarover de raadsleden op 30 november een besluit gaan nemen. Deze bestemmingsplannen hebben betrekking op het perceel Hazenberg ongenummerd, de Stobbeweg 3 in Tonden, de Leliestraat 1 en Engelenburgerlaan 1 (Concordia) in Brummen.

Vergaderstukken
De agenda’s met de achterliggende stukken van beide fora kunt u lezen op www.brummen.nl. Ook kunt u een gratis exemplaar afhalen bij het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek. De beide fora in de raadszaal (forum Bestuur en forum Sociaal Domein) zijn voor belangstellenden live te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. Dit geldt niet voor het forum Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal Leuvenheim.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33