Afbeelding

Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober

Gemeentenieuws

Het forum is bij uitstek de gelegenheid om informatie uit te wisselen en vragen te stellen. Dit betekent dat ook inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties de gelegenheid hebben om mee te praten over de voorstellen. Maar ook kunnen zij inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van het forum staat. Inwoners die willen meepraten tijdens het forum kunnen dit vooraf doorgeven aan de raadsgriffier via mailadres griffie@brummen.nl of telefoonnummer (0575) 56 85 31.

GEMEENTE BRUMMEN - De vaste maandelijkse vergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt, is in de maand oktober op donderdag 12 oktober. De forumvergaderingen ter voorbereiding hierop zijn een week eerder, namelijk op 5 oktober. Er vinden die avond 3 fora plaats, waarin weer diverse onderwerpen aan bod komen. De avond begint om 19.00 uur.


Iedereen is van harte uitgenodigd bij de fora aanwezig te zijn. Het forum Bestuur start om 19.00 uur in de raadszaal. Vanaf 20.00 uur krijgt dit forum een vervolg in vergaderzaal Leuvenheim. In deze vergaderzaal start aansluitend het forum Sociaal Domein. In de raadszaal begint om 20.00 uur het forum Fysieke Leefomgeving. De vergaderingen in de raadszaal worden live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep. Dit geldt niet voor de fora in vergaderzaal Leuvenheim.

Inhoudelijke voorstellen 

Op de agenda van het forum Bestuur staan enkele vaste agendapunten, zoals een terugkoppeling over ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijk regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Ook de lijst met ingekomen en verzonden stukken staat op de agenda. Uit deze lijst gaat de raad in ieder geval het gesprek aan met het college over de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks over de verkoop van gronden aan het Tormentilpad.

Tijdens het forum Bestuur praat wethouder Inberg de raadsleden ook bij over een conceptvisie die de Regio Stedendriehoek opstelt over uitgangspunten om keuzes te maken voor de invulling van ruimten. Ook worden er twee concrete raadsvoorstellen besproken: de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de Regio Stedendriehoek en het aangaan van de gemeenschappelijke regeling voor Omgevingsdienst Veluwe (waarin twee huidige omgevingsdiensten samengaan). 

Aansluitend op het forum Bestuur start het forum Sociaal Domein. Op de agenda van deze bijeenkomst staat één inhoudelijk voorstel, namelijk het evaluatierapport over het gemeentelijk minimabeleid. 

Om 20.00 uur start in de raadszaal het forum Fysieke Leefomgeving. In dit forum komen vier raads-voorstellen aan bod. Het gaat daarbij om de bestemmingsplannen voor het perceel Emperweg 4 en Pongeweg 4a. Ook bespreken de raadsleden het raadvoorstel over het gemeentelijke groenbeleid en de grondexploitatie voor de ontwikkelingen op het Graaf van Limburg Stirumplein. 

Online en fysiek 

De agenda’s met de achterliggende stukken van beide fora kunt u lezen op www.brummen.nl. Ook kunt u een gratis exemplaar afhalen bij het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33