Afbeelding

Besluitvormende vergadering van de gemeenteraad week vervroegd!

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Een week eerder dan aanvankelijk in de jaarplanning opgenomen, komt de gemeenteraad in november bijeen voor de maandelijkse besluitvormende vergadering. Dit heeft te maken met het belang om tijdig een reactie te geven aan de provincie over de voorgenomen plannen voor een provinciaal inpassingsplan. Dit inpassingsplan heeft betrekking op de vestiging van een logistiek centrum in Eerbeek (LCE). De raadsvergadering is zoals gebruikelijk openbaar en voor belangstellende bij te wonen in de raadszaal. Ook kunt u de vergadering thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. 

Er staan twee concrete raadsvoorstellen op de agenda. Zo neemt de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel over de accountantscontrole van de jaarrekening 2022. Op welke wijze toetst de accountant de jaarrekening? Dat is vastgelegd in een controleprotocol en bijhorende normenkader. Dit voorstel staat als hamerstuk op de agenda. Dit betekent dat er naar verwachting zonder debat over dit voorstel een besluit wordt genomen.

Het tweede voorstel dat wordt besproken tijdens het forum is dus het provinciaal Inpassingsplan voor het LCE. Voordat de provincie dit ‘provinciaal bestemmingsplan’ verder in procedure brengt, hoort het allerlei instanties, waaronder het gemeentebestuur. De raad is op 5 oktober al door medewerkers van de provincie bijgepraat over dit inpassingsplan. Ook vond er op 3 november een inhoudelijke bespreking plaats in het maandelijkse forum. Zeven insprekers lieten daarbij hun licht schijnen op dit voorstel.
Tijdens de besluitvormende vergadering van 10 november neemt de raad een besluit en formuleert het een reactie aan de provincie.

Vergaderstukken 

Naast deze twee concrete raadsvoorstellen kent de agenda nog enkele vaste agendapunten, waaronder ook de vragenronde. Raadsleden kunnen dan een korte inhoudelijke vraag stellen aan de aanwezige wethouders. 

De vergaderstukken voor de vergadering van 10 november zijn te raadplegen en downloaden via de speciale website www.brummen.nl/gemeenteraad. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35