Afbeelding

Snelheidsverlaging in dorpskern Brummen en deel Leuvenheim

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Vanaf dinsdag 1 februari geldt op alle gemeentelijke wegen in de dorpen Brummen en Leuvenheim de maximumsnelheid van 30 km/u. Deze snelheidsverlaging gaat concreet om delen van de Zutphensestraat in Brummen en de Arnhemsestraat in zowel Brummen als Leuvenheim. De doorgaande weg in Leuvenheim is van de Provincie Gelderland. Voor deze weg blijft de maximumsnelheid van 50 km per uur gelden.

Met het verkeersbesluit speelt het college in op verzoeken uit de samenleving. Zo hebben Dorpsraad Brummen en bewoners van de Zutphensestraat zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de invoering van deze maatregel. De heer De Jonge van de actiegroep Zutphensestraat zegt hierover het volgende: “Het heeft heel wat tijd en energie gekost, maar we zijn heel blij met deze eerste stap om onze straat veiliger en leefbaarder te krijgen. We zien uit, en werken graag mee, aan de verdere toekomstige snelheidsremmende maatregelen.” Ook de wijkraad in Leuvenheim en diverse scholen hebben zich hierover positief uitgesproken. Het college vindt dat het verlagen van de snelheid verschillende voordelen heeft. Het draagt bij aan de verkeersveiligheid en zorgt voor minder geluidsoverlast en minder uitstoot van uitlaatgassen. Dit heeft een positief effect op onze milieubelasting. 

Wethouder Pouwel Inberg, binnen het college verantwoordelijk voor de openbare ruimte, heeft vertrouwen in de uitwerking van het verkeersbesluit om de snelheid voor alle gemeentelijke wegen in de dorpen Brummen en Leuvenheim gelijk te trekken naar 30 kilometer per uur. “Zo’n 30 km/u zone verbetert de verkeersveiligheid direct. Met dit verkeersbesluit hebben wij een belangrijke eerste stap gezet waar het gaat om meer veiligheid in het verkeer. Maar daarmee zijn we er nog niet.”

Meerjareninvesteringsplan

Later dit jaar start in opdracht van het college een onderzoek. Dit onderzoek gaat voor de gehele gemeente in beeld brengen bij welke wegen snelheid en weginrichting op elkaar aangepast moet worden. Dit onderzoek moet leiden tot een meerjareninvesteringsplan voor wegreconstructies in de gehele gemeente. “Met dit plan leggen we een basis om in de komende jaren verschillende wegen ook daadwerkelijk anders te kunnen inrichten. We kijken dan naar een verkeersveilige inrichting, maar ook naar klimaat en een meer groene inrichting,” aldus Inberg. “We hebben dus nog genoeg werk de komende jaren, maar de eerste stappen zijn gezet!”

Eigen verantwoordelijkheid

Voor de Zutphense- en Arnhemsestraat geldt nu al wel een lagere snelheid, maar de weginrichting is daar nog niet op aangepast. “De Dorpsraad Brummen ondersteunt dit besluit van harte. Wel maakt de Dorpsraad zich zorgen over implementatie en de handhaving. De Dorpsraad pleit voor het zo snel 

mogelijk aanleggen van snelheidsbeperkende maatregelen als bloembakken en drempels op de Zutphensestraat, maar ook bijvoorbeeld op de Engelenburgerlaan”, aldus Anne Margreet van der Horst, penningmeester van de Dorpsraad Brummen. Pouwel Inberg benadrukt: ”Het naleven van de maximum snelheid is een verantwoordelijkheid van iedere weggebruiker. Met name door goede voorlichting willen wij alle weggebruikers wijzen op de maximum snelheid.” Naast verkeersborden zijn er diverse spandoeken in de openbare ruimte geplaatst. Ook zet de gemeente andere communicatiemiddelen in, zoals berichten op sociale media en websites. Regelmatig worden snelheidsmetingen uitgevoerd.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33