Afbeelding

Inwonerspanel geeft voldoende voor gemeentelijke communicatie

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Inwoners zijn overwegend positief over de gemeentelijke communicatie en informatievoorziening. Voor zover er rechtstreekse contacten zijn met medewerkers of bestuurders, zijn deze meestal positief. En de verschillende communicatiekanalen die de gemeente tot haar beschikking heeft, krijgen als waarderingscijfer vaak een (ruime) voldoende. Dat zijn de eerste conclusies die getrokken kunnen worden uit het recente onderzoek onder het inwonerspanel ‘Brummen Spreekt’. In dit onderzoek stond overigens niet alleen de gemeentelijke communicatie centraal. Ook werden er enkele vragen gesteld over de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 van kracht is. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de speciale website www.brummenspreekt.nl.

Het is de tweede keer sinds de start van het inwonerspanel in 2014 dat de panelleden uitgebreid werden bevraagd over de gemeentelijke communicatie en informatievoorziening. “Het geeft ons een grote hoeveelheid informatie om te kijken hoe we in de gemeente Brummen onze informatievoorziening zo goed mogelijk kunnen organiseren”, laat communicatieadviseur Gert-Jan van Dijk na ontvangst van het rapport van onderzoekbureau Moventem weten. “Het mooie is dat dat we de cijfers kunnen vergelijken met 4 jaar geleden. Dit met het doel om de informatievoorziening nog beter op de wensen van onze inwoners af te stemmen en de wederzijdse communicatie tussen gemeente en inwoners, ondernemers en andere partners verder te verbeteren.” 

Waarderingscijfers 

In totaal hebben 526 panelleden de vragenlijst ingevuld. Het panel bestond op dat moment uit 1.152 inwoners,
dus een deelnamerespons van ruim 46 procent. De respondenten konden zich uitspreken over de verschillende communicatiekanalen. Vrijwel iedereen (zo’n 80 procent) heeft het afgelopen jaar de website www.brummen.nl bezocht. De waardering is overwegend positief (rapportcijfer 6,7). De huis-aan-huispagina’s GemeenteThuis belanden bij 91 procent van de ondervraagden op de deurmat en bijna 60 procent leest de pagina’s in z’n geheel. Slechts 4 procent bekijkt de pagina’s niet, terwijl de overige panelleden of de nieuwsberichten lezen danwel de bekendmakingen doorpluizen. Het waarderingscijfer voor GemeenteThuis is 7,0. Hogere waarderingscijfers scoren de gemeentegids en de digitale nieuwsbrief (beiden 7,3). In vergelijking met de resultaten van 2016 constateert Van Dijk dat de cijfers over de hele linie licht gedaald zijn. “We gaan dat de komende tijd goed analyseren en op basis van de reacties uit het panel verbeteringen doorvoeren. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat de roerige tijd waarin we als gemeente verkeren, wellicht enige invloed heeft gehad op het oordeel dat inwoners over de gemeentelijke communicatie hebben.”

Interesse voor de omgevingswet
Net zoals andere gemeenten is Brummen bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Een nieuwe (landelijke) wet die in 2022 in werking treedt. Reden voor de gemeente om te kijken wat inwoners op dit moment al weten over de Omgevingswet en hoe zij hierbij betrokken willen worden. De resultaten laten zien dat 11 procent inhoudelijk op de hoogte is van deze nieuwe wet en 49 procent er van gehoord heeft. Veel inwoners willen weten wat deze nieuwe wet voor onze gemeente gaat betekenen (89%) en een kleine groep (22%) wil actief betrokken worden bij de uitwerking van deze wetgeving binnen onze gemeente. 

Inwonerspanel

De gemeente Brummen neemt het inwonerspanel serieus en betrekt inwoners graag bij belangrijke vraagstukken. Het panel bestaat sinds eind 2014 en telt 1.152 panelleden. Iedereen van 16 jaar en ouder die woont of werkt in de gemeente Brummen kan gratis lid worden van Brummen Spreekt. Wilt u dus ook uw mening geven over de impact van de genomen maatregelen op de lokale samenleving en uw persoonlijke situatie? Ga dan snel naar de website www.brummenspreekt.nl en meld u aan! 

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33