Afbeelding

Veranderopgave vanwege nieuwe wet inburgering

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ LOCHEM - Extra ondersteuning voor inwoners met een status die bezig zijn met een inburgeringstraject. Dat is wat de gemeente Lochem en Brummen in de komende periode gaan doen. Via een pilot waarvoor beide gemeente geld krijgen van het rijk willen Brummen en Lochem de nieuwkomers met een status hulp bieden bij het leren van goed Nederlands en hen begeleiden naar passend werk.

Op 1 januari 2021 treedt in principe de nieuwe Wet Inburgering in werking. Reden hiervoor is dat het huidige stelsel niet tot het gewenste resultaat leidt. Met de nieuwe wet komt er een aantal belangrijke taken in de begeleiding van een inburgeraar bij de gemeenten te liggen. Om vo´o´r de inwerkingtreding van de nieuwe wet al waardevolle ervaring op te doen, stelt het ministerie geld beschikbaar aan gei¨nteresseerde gemeente om met onderdelen van de nieuwe wetgeving al te oefenen. Brummen en Lochem hebben zich samen ingeschreven om dit najaar een pilot te starten. Het plan van aanpak 'duale trajecten' werd door het ministerie positief ontvangen en gehonoreerd. Het rijk stelt aan beide gemeenten samen 275.000 euro beschikbaar.

Werkervaring en taalbegeleiding

Lochem en Brummen hechten veel waarde aan een goede inburgering van nieuwe inwoners met een status. Reden om samen de pilot 'duale trajecten' te starten. Concreet betekent dit dat de inspanningen gericht zijn op zowel het inburgeringstraject als het bemiddelen naar werk. Naast het inburgeringstraject, dat ongeveer vijf dagdelen in beslag neemt, wordt een zo passend mogelijke werkplek gezocht. Dit kan stage zijn, een participatieplaats, een werkervaringsplaats of betaalde arbeid. Op de werkplek worden inburgeraars actief begeleid door een taaldocent ('taal op de werkvloer'). Bedrijven die zich openstellen voor statushouders wordt extra voorlichting en begeleiding aangeboden.

Beide gemeenten sluiten zoveel aan bij al bestaande werkwijzen en instanties. Denk voor de gemeente Brummen bijvoorbeeld aan het Taalhuis Brummen/Voorst, WerkFit Brummen en lokale welzijnsorganisaties. Voor Lochem gaat het om Taalhuis Lochem/Zutphen, Vluchtelingenwerk, lokale welzijnsorganisaties en 't Baken in Lochem.

De gemeenteraden zijn door de colleges op de hoogte gebracht van de toekenning van rijksbijdrage voor deze pilot. Beide gemeentebesturen gaan voortvarend van start, zodat van september 2019 tot december 2020 ervaringen opgedaan kunnen worden die waardevol zijn voor beide gemeenten, het ministerie en uiteraard ook alle direct betrokkenen.

Uit de krant

Een gezellige familietoernooi wat vraagt om een herhaling volgend jaar.
Familietoernooi bij TC Eerbeek Algemeen 5 uur geleden
Plezier staat voorop bij Orquesta Catambú.
Orquesta Catambú in 't Buurthuis Algemeen 6 uur geleden
Een bijzondere 'eropuitdienst' o.l.v. Pastor Jolanda Aantjes in Oeken.
Eropuitdienst Hall Algemeen 21 mei, 12:08
Afbeelding
Oud papier Eerbeek Algemeen 21 mei, 11:27
Een prijsje winnen als je opruimt? Hoe leuk is dat?
Zwerfvuil rapen, best leuk! Algemeen 17 mei, 09:00
Speciaal voor dit concert breidt "Luigi Consort" uit tot 10 strijkers.
Strijkkwintet speelt Bach en Vivaldi Algemeen 17 mei, 09:00
Dennis Nugteren en Mourad el Ansari winnaars Jeu de boule toernooi
Geslaagd Hazenberg jeu de boule toernooi Algemeen 17 mei, 09:00
De biljarters sluiten competitie af.
Zonnige afsluiting Biljartvereniging De Boerderij in Plein 5. Algemeen 17 mei, 09:00
Afbeelding
Kom je (proef)voetballen bij vv Oeken? Algemeen 17 mei, 09:00
Veilig oefenen met fietsen op een verkeersplein.
32 basisscholen in Gelderland in de race voor een ANWB Verkeersplein Algemeen 17 mei, 09:00
Afbeelding
Ergenis in de Gemeente Brummen. Ingezonden 17 mei, 09:00
Ellen Lammersen neemt cheque in ontvangst.
Uitreiking attentie mantelzorgers Algemeen 17 mei, 09:00
Ruim 17.000 zonnepanelen moeten tijdelijk worden verwijderd.
Regenjas voor vuilstort Doonweg in Eerbeek Algemeen 17 mei, 09:00
Foto ter illustratie.
Waterleidingbreuk tijdens vullen brandweerauto Algemeen 17 mei, 09:00