Hans Gerritsen
Hans Gerritsen

Verkenner Gerritsen adviseert brede coalitie

Algemeen

BRUMMEN - In de raadszaal van het Brummense gemeentehuis werd heel wisselend gereageerd op het advies van verkenner Hans Gerritsen. Hij vindt dat de politieke toekomst voor de gemeente Brummen het beste is gewaarborgd met een coalitie van de vier partijen Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66. Vier fulltime wethouders moeten volgens de oud-burgemeester van Haaksbergen, samen met burgemeester Van Hedel, het bestuur van de gemeente vormen.

Verkenner Gerritsen baseert zijn conclusie op een drietal punten. Ten eerste doet deze samenstelling recht aan de verkiezingsuitslag. “Lokaal Belang is, ondanks turbulentie in de afgelopen periode, de grootste partij en mij is gebleken dat zij door andere partijen als betrouwbare partner worden gezien,” aldus de verkenner. “GroenLinks en D66 boekten tijdens de verkiezingen procentueel winst en de PvdA blijft gelijk. De geadviseerde coalitie heeft met dertien zetels een stabiele meerderheid.”

Ten tweede wordt, volgens Gerritsen, door al deze partijen het versterken van de bestuurskracht als prioriteit gezien. Dat betekent investeren in de werkwijze en kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Dat is ook een financiële opgave. Volgens de verkenner, zelf van PvdA-huize, is de VVD gelet op hun nadruk op een stringente uitvoering van het financieel herstelplan, alsmede de liberale invalshoek om uitgaven aan de eigen ambtelijke organisatie te beperken, niet genegen om hier voluit voor te gaan. Gerritsen stelt in zijn advies dat “het versterken van de bestuurskracht een voorwaarde is om de eigen zelfstandigheid als gemeente te behouden.”

Het CDA, al jaren een vaste partner in de Brummense coalities, ontbreekt. De partij heeft een fors verlies geleden en fractievoorzitter Dity Zuidwijk-van Lenthe begrijpt de keuze, maar had met het CDA in het college wel graag “de klus afgemaakt”.

De heer Gerritsen adviseert persoonlijk vier fulltime wethouders “omdat de gemeente Brummen de komende jaren voor een aantal zware taken staat.” Nu heeft Brummen vier parttime wethouders die voor 2,75 fte op de begroting staan. GroenLinks-fractievoorzitter Gertie Sloetjes is het daar niet bij voorbaat mee eens. “Daar moeten we in de fractie eerst nog maar eens zeer uitgebreid over spreken.”

“Persoonlijke verhoudingen”

De tweede partij in de Brummense gemeenteraad, de VVD, wordt met dit advies buitenspel gezet. Dat komt volgens de heer Gerritsen “door schade in de politieke en persoonlijke verhoudingen die voortvloeit uit de gang van zaken rond het Sportkompas.” Gerritsen vindt het niet verstandig het nieuwe college te belasten met deze problematiek.

VVD-fractievoorzitter Peter-Paul Steinweg zegt zich hierin niet te herkennen. Van enige rancune of wantrouwen jegens Lokaal Belang is volgens hem geen sprake. “Het is noch door ons, noch door de verkenner tijdens de gesprekken aan de orde geweest.” Gerritsen bevestigt na zijn mondelinge toelichting “dat het gebrek aan vertrouwen inderdaad van de zijde van Lokaal Belang komt.”

Vier jaar geleden kwam Lokaal Belang ook als grootste partij uit de verkiezingen maar snel ontstonden er problemen. Raadsleden verlieten de partij en uiteindelijk vormde Luuk Tuiten alleen de fractie. Lokaal Belang. Wethouder Margriet Wartena kwam door het dossier Sportkompas in de problemen en nam, voordat een motie van wantrouwen, ingediend door GroenLinks met steun van Democratisch Brummen, D66 en de VVD in stemming kwam, ontslag.

Dat de persoonlijke verhoudingen toch weer een rol spelen was ook niet verwacht. Voor de verkiezingen zei Luuk Tuiten, Het is jammer wat er de afgelopen jaren is gebeurd, maar dat lag niet zozeer aan Lokaal Belang, maar aan de mensen die zijn weggegaan. We kijken nu vooruit.” Kennelijk verliest hij daarbij de achteruitkijkspiegel niet uit het oog.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33