Visie voor centrumgebied Eerbeek naar de raad

Algemeen

EERBEEK - De zogeheten structuurvisie voor het centrumgebied van Eerbeek gaat naar de raad. Daarmee wordt een volgende stap gezet in de al zo lang gewenste herinrichting van het centrum. Het ontwerp van de visie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek heeft van mei tot half juli ter inzage gelegen en is mede tot stand gekomen door de inbreng inwoners, ondernemers en lokale stakeholders. Enkele tientallen zienswijzen en ideeën zijn door diverse partijen ingebracht, maar die gaven geen aanleiding om de visie aan te passen.

De visie heeft als doel een compact centrum rondom Stuijvenburchplein te scheppen met horeca, terrassen en winkels en aan weerszijden de supermarkten Plus en Jumbo als publiektrekkers. Daarbij moet het verkeer beter worden gereguleerd en meer groen worden aangelegd. Een bijzondere rol is weggelegd voor de Eerbeekse Beek, die veel zichtbaarder moet worden en als blauw-groen lint door het centrum en de Eerbeekse Enk moet lopen.

Toerisme moet ook een impuls krijgen, waarbij wordt ingezet op ‘papier’ en de bosrijke omgeving. De stationsomgeving krijgt een belangrijke rol als het recreatief plein (VSM, fietsroute langs de Eerbeekse beek van de Veluwe naar het centrum, een bezoekerscentrum Veluwe). Onderzocht gaat worden of op het Kerstenterrein woningbouw mogelijk is. Ook aan milieu wordt gedacht: er moet zonne-energie opgewekt worden op de grotere platte daken, energieneutraal worden gebouwd en gebruik gemaakt worden van gerecyclede of circulaire materialen.

In de loop van volgend jaar komt de gemeente met een programma waarin staat welke onderdelen als eerste worden aangepakt, maar vooruitlopend hierop starten al verschillende projecten. Het gaat daarbij het project Spoorzone. Dat is een uitwerking voor het gebied van Kerstenterrein, langs het spoor tot en met de stationsomgeving. In het bijzonder wordt hierbij gekeken naar het benutten van de kansen voor recreatie en toerisme. Dit gemeentelijke project is een samenwerking tussen de provincie, de papierindustrie, het waterschap. De keuze voor een invulling van het Kerstenterrein met mogelijk woningbouw wordt in deze uitwerking gemaakt. De voorbereiding is inmiddels gestart.

Verder start een verkenning om de Eerbeekse beek en directe omgeving in de bebouwde kom alvast te verbeteren. Ook de Wasacker is een voorloper vanwege de plannen voor versterken van detailhandel bij de entree van het winkelgebied. Het gaat onder meer om de plannen voor uitbreiding van de Plus en de vestiging van de Action in het gebied. Daarvoor moet onder meer de infrastructuur worden aangepast.

Uit de krant

Een gezellige familietoernooi wat vraagt om een herhaling volgend jaar.
Familietoernooi bij TC Eerbeek Algemeen 6 uur geleden
Plezier staat voorop bij Orquesta Catambú.
Orquesta Catambú in 't Buurthuis Algemeen 7 uur geleden
Een bijzondere 'eropuitdienst' o.l.v. Pastor Jolanda Aantjes in Oeken.
Eropuitdienst Hall Algemeen 21 mei, 12:08
Afbeelding
Oud papier Eerbeek Algemeen 21 mei, 11:27
Een prijsje winnen als je opruimt? Hoe leuk is dat?
Zwerfvuil rapen, best leuk! Algemeen 17 mei, 09:00
Speciaal voor dit concert breidt "Luigi Consort" uit tot 10 strijkers.
Strijkkwintet speelt Bach en Vivaldi Algemeen 17 mei, 09:00
Dennis Nugteren en Mourad el Ansari winnaars Jeu de boule toernooi
Geslaagd Hazenberg jeu de boule toernooi Algemeen 17 mei, 09:00
De biljarters sluiten competitie af.
Zonnige afsluiting Biljartvereniging De Boerderij in Plein 5. Algemeen 17 mei, 09:00
Afbeelding
Kom je (proef)voetballen bij vv Oeken? Algemeen 17 mei, 09:00
Veilig oefenen met fietsen op een verkeersplein.
32 basisscholen in Gelderland in de race voor een ANWB Verkeersplein Algemeen 17 mei, 09:00
Afbeelding
Ergenis in de Gemeente Brummen. Ingezonden 17 mei, 09:00
Ellen Lammersen neemt cheque in ontvangst.
Uitreiking attentie mantelzorgers Algemeen 17 mei, 09:00
Ruim 17.000 zonnepanelen moeten tijdelijk worden verwijderd.
Regenjas voor vuilstort Doonweg in Eerbeek Algemeen 17 mei, 09:00
Foto ter illustratie.
Waterleidingbreuk tijdens vullen brandweerauto Algemeen 17 mei, 09:00