Afbeelding

Plannen voor Eerbeek komen in rap tempo dichterbij

Algemeen

EERBEEK - De diverse plannen voor de verder ontwikkeling en de aanpak van problemen in Eerbeek komen in snel tempo dichterbij. De provincie Gelderland, als belangrijkste kartrekker voor de diverse projecten, plant om na de zomervakantie met zoveel mogelijk burgers in gesprek te gaan over de diverse onderzoeken en projectvoorstellen. Het gaat daarbij om de projecten Wegennet, Logistiek Centrum Eerbeek, Mayr-Melnhof en Structuurvisie Centrum en Eerbeekse Beek.

Bij het laatste gaat het om een forse facelift voor het Eerbeekse centrum en de aanpalende gebieden. Er moet meer groen komen, de Stuijvenburchstraat wordt verblijfvriendelijker en verkeersveiliger, de Eerbeekse Beek wordt prominent zichtbaar, er komen meer parkeerplaatsen en een opwaardering voor het Elis Ligtleeplein; het Kerstenterrein wordt bebouwd of gewoon een park. Het door adviesbureau Arcadis opgestelde document waarin deze thema’s zijn benoemd, ligt tot 16 juli ter inzage. Alle reacties worden beantwoord en daar waar mogelijk verwerkt in de definitieve visie.

Het project Mayr-Melnhof behelst een verkeersonderzoek naar de aanrijroutes naar de fabriek en een mogelijke andere inrichting van het terrein om bijvoorbeeld geluidsoverlast te beperken (zie ook elders in deze krant). De onderzoeksresultaten staan op de website van de provincie. Belangstellende met vragen kunnen zich inschrijven om nog vóór de zomervakantie in gesprek te gaan met de specialisten. Direct na de zomervakantie (week 35) wordt de sessie herhaalt. Twee weken later wordt dan gestart met de keuze voor de voorkeursvariant.

Intussen zijn belangrijke stappen gezet met het Verkeerscirculatieplan Eerbeek, dat moet zorgen voor veiliger en minder belastend verkeer in het dorp. Het gaat met name om wegen op de Eerbeekse bedrijventerreinen of wegen die er naartoe leiden. Vrachtverkeer speelt een belangrijke rol. Dagelijks zijn er in het gebied Eerbeek-Loenen zo’n 1350 vrachtwagenbewegingen. Een inventarisatie van knelpunten laat zien dat de bochten in de wegen soms te krap zijn voor vrachtwagens en kruisingen door bijvoorbeeld hoog groen te onoverzichtelijk. Geparkeerde vrachtwagens en stoppende bussen bij haltes verhinderen soms de doorstroming. Wegvoorzieningen van fietsers en voetgangers als fietspaden, zebrapaden en trottoirs voldoen soms niet. In september/oktober houdt de provincie bijeenkomsten om met belangstellenden te spreken over deze knelpunten en de oplossingsrichtingen. Als eerste stap na de zomervakantie komt de Coldenhovenseweg-Loubergweg aan de orde. Daar zijn de meeste knelpunten gesignaleerd.

Voor het laatste project, het Logistiek Centrum Eerbeek worden nu milieu- en omgevingsonderzoeken uitgevoerd. In september/oktober zijn de resultaten daarvan beschikbaar. Ook hiervoor zullen in het najaar bijeenkomsten worden georganiseerd waar de die gepresenteerd gaan worden.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35