Afbeelding

Omwonenden zonnepark overwegen stap naar Raad van State

Algemeen

HALL - Omwonenden van de voorgenomen zonneweide aan de Oude Zutphenseweg in Hall overwegen naar de Raad van State te stappen in een laatste poging om de vergunning voor de aanleg ervan te laten vernietigen. Eerder vochten zij de vergunningverlening aan bij de bestuursrechter in Arnhem, maar kregen daar ‘nul’ op het rekest.

De bezwaarmakers en hun adviseur Fokko Agteres zijn van mening dat de rechtbank in Arnhem hun bezwaren te licht heeft gewogen. Met name daar waar het gaat om het draagvlak voor het zonnepark, de gevolgen voor flora en fauna/biodiversiteit en het feit dat de gemeente Brummen geen beleid heeft voor wat betreft de aanleg van dergelijke grootschalige voorzieningen. Het veld met zonnepanelen is 36 hectare groot, waarbij een deel van 27 hectare ook daadwerkelijk wordt belegd met panelen.

De rechtbank in Arnhem oordeelde ten aanzien van het draagvlak echter dat er geen wettelijk voorschrift bestaat dat voorschrijft dat een project alleen vergund kan worden als daarvoor draagvlak bestaat. Dat er draagvlak in bredere zin bestaat zou blijken uit het feit dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen tegen het park. Ook meende de rechtbank dat de gemeente een redelijke afweging heeft gemaakt tussen het algemeen belang en dat van de omwonenden.

De bezwaarmakers voerden verder aan zij bij gebrek aan gemeentelijk beleid feitelijk in de kou staan bij het aanvechten van het zonneweideplan. Omdat het beleid er niet is, valt en viel het ook niet te bestrijden. De rechtbank had er om juridische redenen geen oren naar. “Een voorafgaande gemeentelijke beleidsvisie is niet noodzakelijk in gevallen waarin het, zoals hier, gaat om een vergunning die de aanleg van een zonneakker planologisch mogelijk maakt,’’ luidde het oordeel. Waarmee ook dit beroep ongegrond werd verklaard.

De rechtbank zag evenmin veel in de klachten van omwonenden over de aantasting van de flora en fauna door het dertig jaar lang beleggen van het gebied met zonnepanelen. Immers, zo stelde de rechtbank, heeft initiatiefnemer Jurrius uit Eerbeek aangegeven dat de weide zal worden omgeven door kruidenrijk grasland. De grond onder de zonnepanelen wordt ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en op het perceel komt een bijenhotel. De zonnepanelen worden daarnaast uit elkaar geplaatst, zodat er ruimte is voor water en zonlicht om de bodem te bereiken. Dat is volgens de rechtbank voldoende waarborg dat het zonnepark niet leidt tot een onevenredige aantasting van de biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Omwonenden besluiten komende week of ze naar de Raad van State stappen.

Afbeelding
Oud papier Eerbeek Algemeen 1 okt., 08:56
Afbeelding
Expositie schilderijen Len Beentjes bij Gallery Aaldering Algemeen 30 sep., 08:15
Afbeelding
Jaap Schut benoemd tot GULDEN GELDERLANDER Algemeen 30 sep., 08:11
Afbeelding
Vertel me Gelre informatieavond over pijnklachten in de heup. Algemeen 30 sep., 07:58
Afbeelding
Inspraak, Uitspraak Columns 29 sep., 08:00
Afbeelding
Geachte ONS Ingezonden 29 sep., 08:00
Afbeelding
Lokale lasten in 2024 in Brummen 12,6% hoger Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Partijen akkoord met sociaal plan De Hoop Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Werkzaamheden voor natuurontwikkeling Cortenoever afgerond Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Een tijdperk eindigt, een nieuw begint Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Provinciale Staten akkoord met plannen FBE Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Ook Brummen is hardrijders en vrachtwagens spuugzat! Ingezonden 29 sep., 08:00
Afbeelding
Damfeest op de Enk Algemeen 29 sep., 08:00
Afbeelding
Sportclub Brummen O23 maakt debuut in de Achterhoek Cup Algemeen 29 sep., 08:00