Afbeelding

Gevraagd: aanbevelingen op veiligheidsgebied

Algemeen

BRUMMEN/ EERBEEK - Unaniem heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 vastgesteld. Dit plan bevat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren en is in nauw overleg tussen politie, Openbaar Ministerie en de burgemeesters van Lochem, Voorst, Zutphen en Brummen vastgesteld. Ieder jaar wordt dit plan uitgewerkt in een concreter jaarplan. Voordat het Brummense college deze vast stelt, wil het van inwoners nog weten welke aandachtspunten zij onder de aandacht willen brengen. Deze kunnen nog tot en met vrijdag 6 maart doorgegeven worden. Daarna wordt het plan afgerond en voorgelegd ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders.

Het is belangrijk dat inwoners inbreng hebben op het veiligheidsbeleid dat in een buurt, gemeente of regio wordt toegepast. Tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan deed burgemeester Van Hedel de toezegging dat inwoners, organisaties en bedrijven bij een volgende editie van het veiligheidsplan actiever bij het maken ervan worden betrokken. Dit geldt ook voor het uitvoeringsplan 2021. Het uitvoeringsplan voor dit jaar is in grote lijnen al gereed. Toch roept Van Hedel inwoners, bedrijven en andere betrokkenen op om eventuele belangrijke aandachtspunten aan te dragen.

Enkele speerpunten als basis

Samen met de buurgemeenten, politie en Openbaar Ministerie geeft Brummen met het vastgestelde veiligheidsbeleid sturing aan de inzet van politieagenten en andere professionals die actief zijn voor veiligheid en openbare orde. Naast de meer vaste en reguliere werkzaamheden zijn er de komende vier jaar drie centrale thema’s waar extra aandacht en inzet naar uit gaat:

- werken aan veilige wijken en buurten
- de aanpak van ondermijning en
- het bestrijden van digitale misdrijven (cybercrime).

Naast deze drie concrete speerpunten wordt ook werk gemaakt van het versterken van onderlinge samenwerking. In aansluiting op het veiligheidsplan voor 2020-2024 wordt gewerkt met jaarplannen die concreter zijn en per speerpunt de acties benoemen. Naast deze prioriteiten blijven gemeente, politie en Openbaar Ministerie onverkort grote aandacht besteden aan woninginbraken, geweldsmisdrijven en andere criminaliteit die grote impact hebben. Omdat het jaar 2020 al is begonnen, willen de gemeenten voortvarend hun uitvoeringsplannen voor 2020 vaststellen.

Geef nu uw aanbeveling door!

Het vastgestelde Veiligheidsplan 2020-2024 is te lezen op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Wilt u in aanvulling op de genoemde speerpunten uit dat plan nog een aanbeveling meegeven aan het Brummense college? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar a.wasseveld@brummen.nl. Doe dit met vermelding van ‘aanbeveling uitvoeringsplan veiligheid 2020’. Ook kunt u uw reactie telefonisch doorgeven aan mevrouw A. Wasseveld, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Dit kan via het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.                                 

Alle aanbevelingen die de gemeente tot en met 6 maart ontvangt worden besproken met politie en Openbaar Ministerie en meegewogen bij het definitieve voorstel aan het college voor een uitvoeringsplan voor 2020. Het is de verwachting dat het college van burgemeester en wethouders half maart het uitvoeringsplan vaststellen.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33