Logo brummensnieuws.nl
  • Alles

Dorpsraad Brummen vergadert nog online.

woensdag 23 juni 20:00 uur

BRUMMEN - Corona maatregelen laten het nog niet toe om fysiek samen te zijn. Vandaar dat Dorpsraad Brummen besloten heeft om ook hun volgende openbare vergadering online te laten plaatsvinden. De vergadering vindt plaats op woensdag 23 juni 20:00 uur.

Tijdens de vergadering wordt u bijgepraat over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen. Ook wordt u door de diverse commissies op de hoogte gesteld van de lopende projecten. Daarnaast geeft Sonja Leemkuil een update over Onze Droom en besteden we aandacht aan de Energietransitie.  Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd! 

U kunt zich voor 20 juni aan te melden via: secretariaat@dorpsraadbrummen.nl  U ontvangt dan een bevestiging en een link om de vergadering online te volgen. Bent u verhinderd, dan kunt u de voor u belangrijke onderwerpen ook aan ons toesturen via het bekende mailadres. De agenda leest u op www.brummensnieuws.nl.

Agenda: 

  1. a) Welkom en opening
  2. b) Mededelingen
  3. c) Verslag vorige vergadering en actiepunten
  4. d) Status diverse werkgroepen: Groen, BZZV, Viaduct, Energietransitie, Verkeer.
  5. e) Update gemeente

f)Update SWB

g) Update Veluwonen

i) Onze Droom, door Sonja Leemkuil

j) Afsluiting en volgende vergadering

Heeft u een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar dat u toch graag in de vergadering zou willen bespreken? U kunt dit doorgeven via het mailadres secretariaat@dorpsraadbrummen.nl 


deel deze activiteitWeek 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: