Logo brummensnieuws.nl
  • Alles

Vijf raadsvoorstellen op agenda gecombineerd raadsforum

woensdag 4 december 20:00 uur

BRUMMEN/  EERBEEK – Op woensdagavond 4 december komt de gemeenteraad weer bijeen om de besluitvormende raadsvergadering van 19 december voor te bereiden. Omdat het aantal raadsvoorstellen beperkt is, namelijk vijf, vindt er op woensdagavond 4 december één gecombineerd raadsforum plaats voor de thema's ruimte, samenleving, bestuur en financiën. Iedereen is van harte welkom om het forum bij te wonen. De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen en begint om 20.00 uur.

Ee´n van de vijf inhoudelijke onderwerpen is het voorstel om een bestemmingsplan te wijzigen om een deel van het fietspad aan het Hallsepad te verleggen. Een ander raadsvoorstel gaat over enkele regelingen in het sociale domein, namelijk de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Het college stelt de raad voor deze geactualiseerde regelingen op te nemen in één zogenoemde verzamelverordening.

De drie andere voorstellen die aan bod komen hebben een meer formele status. Zo wordt de raad gevraagd in te stemmen met de voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst met de Rekenkamercommissie Brummen-Voorst. Ook de herbenoeming van de voorzitter van de rekenkamercommissie staat op de agenda. Het vijfde en laatste raadsvoorstel gaat over het verlengen van het contract met de gemeenteaccountant voor volgend jaar.

Een raadsforum bevat ook enkele vaste agendapunten. Denk hierbij aan de mogelijkheid van inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, de informatieverstrekking door de portefeuillehouders en de algemene vragenronde. Ook staat de lijst van ingekomen en te verzenden stukken op de agenda.

Meepraten? Dat kan!

Als inwoner kunt u meepraten tijdens het forum. Dit kan over onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de agenda van het forum staat. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten? Geef dit dan vooraf door aan de griffie van de gemeenteraad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het telefoonnummer (0575) 56 85 31.

Wilt u meer weten over de onderwerpen die op de agenda staan? Ga dan naar de website www.brummen.nl. Daar vindt u de agenda van het forum met de bijhorende voorstellen. Ook kunt u een gratis exemplaar afhalen bij de receptie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek.


deel deze activiteit

 


Week 21

SCHIEREILANDDe oplossing voor week 9: