Logo brummensnieuws.nl
  • Alles
  • (1)
    Evenement

SamenLoop voor Hoop - Eerbeek 2020

woensdag 11 september 19:30 uur

EERBEEK – Door heel Nederland zijn al meer dan 200 SamenLopen georganiseerd: 24-uurs wandelestafettes voor KWF Kankerbestrijding waarbij het leven wordt gevierd en overledenen herdacht. Eerbeek komt in 2020 ook voor een SamenLoop in aanmerking. Daarom is KWF hard op zoek naar vrijwilligers die deze willen organiseren.

De deelnemers aan een SamenLoop halen geld op voor kankeronderzoek. Maar meer nog zetten ze met hun inspanning (ex-)kankerpatiënten in het zonnetje. Teams wandelen 24 uur lang in estafetteverband om hun solidariteit met patiënten te tonen en het leven te vieren. Lokale survivors (mensen die ooit in hun leven de diagnose kanker kregen) nemen een centrale plaats in. Een belangrijk onderdeel van het evenement is de Kaarsenceremonie. Als de duisternis invalt, branden deelnemers en toeschouwers kaarsen om hun persoonlijke herinneringen levend te houden.

Verbinding en saamhorigheid

Dieke van Dijk, secretaris SamenLoop voor Hoop Heerde, organiseerde al twee keer een SamenLoop. Ze vertelt: "SamenLoop zorgt voor verbinding. Mensen delen de moeilijke momenten en emoties met elkaar. Die saamhorigheid geeft zoveel energie, dat moet je meemaken. Alle deelnemers aan een SamenLoop zetten zich in voor hetzelfde doel: een wereld zonder kanker. Hun enthousiasme en dankbaarheid zijn indrukwekkend.

Een SamenLoop organiseren

Jan Puthaar, relatiemanager bij KWF: "De SamenLopen worden geheel door vrijwilligers georganiseerd. Een goede voorbereiding is heel belangrijk. KWF zorgt voor ondersteuning in de vorm van draaiboeken, fungeert als vraagbaak en organiseert inspiratiedagen. Maar we schrijven niet voor hoe de vrijwilligers hun werk moeten doen, er is alle ruimte voor eigen invulling en lokale accenten.

Informatieavond en aanmelden

Heeft u interesse in een rol als commissielid van de SamenLoop? Kom naar de informatieavond op woensdag 11 september om 19.30 uur Kruiskerk, Dr. Gunningstraat 27, Eerbeek. Voor meer vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Jan Puthaar via 06-31 63 15 05, JPuthaar@kwf.nl of kijk op Samenloopvoorhoop.nl.


deel deze activiteit

 


Week 6

In week 6 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 36: