Afbeelding

“Prooidieren” overlast

Ingezonden

INGEZONDEN: Dat de achteruitgang van weidevogels te wijten is aan de mens en niet aan het roofdier is onomstreden. Dat Bruno de Vries daar niet aan wil is iets anders. Zijn aanhef is verwarrend, een prooidier is immers een dier dat een roofdier tot voedsel dient. 

De veronderstelde schade door aalscholvers is wetenschappelijk ook niet aangetoond.

De vogel is ecologisch van belang voor een gezond visbestand

Als predatoren nesten leeghalen is dat absoluut frustrerend voor boeren, vrijwilligers en natuurbeschermers die zich voor weidevogels inzetten. De Vogelbescherming begrijpt die frustratie, maar kan ook niet om het feit heen dat predatie een natuurlijk fenomeen is. Er is door menselijk toedoen onvoldoende geschikt leefgebied over voor weidevogels en hun kuikens. Geschikt zijn grote gebieden van voldoende kwaliteit voor voedsel, veiligheid en voortplanting. Dus weilanden vol insecten, met kruidenrijk grasland en met een hoog waterpeil. Zij zien beheer door faunabeheerders in uiterste gevallen als een optie en daar ben ik het mee eens. Soorten afschieten om andere soorten te beschermen en daarmee het ecologisch evenwicht nog verder te verstoren zie ik dan ook niet als oplossing. 

Cruciale vraag blijft wat is te veel. Het antwoord van jagers ligt dan veelal anders dan dat van natuurbeschermers. 

Ondanks het zielige verhaal over de haasjes wordt daar, als ze groot zijn, nog vrolijk op gejaagd. In het jagershandboek stond daarover (samengevat) het volgende: “In vele gevallen worden van de haas de achterlopers kapotgeschoten. Het dier zal op het moment dat het schot doel treft, van achteren tegen de grond gaan, maar er toch weer onmiddellijk in een scheve houding vandoor gaan. Vaak slingert in zo’n geval de gebroken poot naast het dier. Zo heb ik eens uren besteed aan nazoek. Niet gevonden. Een week later zagen we bijna op dezelfde plek, een haas. Dezelfde. Het dier kon nauwelijks nog lopen. Een van de achterlopers was vanaf de heup tot aan de sokken driemaal zo dik als normaal. Een voorloper was gebroken en sterk opgezet. De etter droop uit de hagelwonden op de rug en bij de gewrichten” Jagers doen dit voor hun plezier, predatoren omdat ze niet anders kunnen. Het is maar net waar je voor kiest. Ik vraag me daarom af wat de Vries nu precies beoogt met regulatie. Alle (beschermde) soorten afschieten die hem niet bevallen of waarvan hij het nut niet inziet? Nog meer ingrijpen in een natuur die nu al onder grote druk staat, met alle gevolgen voor het ecologisch evenwicht van dien? Het zou mijn oplossing niet zijn, daarvoor heb ik te veel respect en te veel liefde voor de natuur. 

Henk Leentvaar

Afbeelding
Eerbeekse kunstmarkt in het bos Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
BroekRock Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Trots op papier! Algemeen 2 jun., 10:00
Afbeelding
Vaker en goed omzien naar elkaar Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Voortbestaan HAH-bladen in gevaar Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Oegandees koor naar kledingbeurs Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Avondwandeling Empese en Tondense Heide Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Ruim 9 miljoen voor wegennet Eerbeek Loenen Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Waar zijn GroenRechts en GroenMidden in Brummen? Ingezonden 2 jun., 09:00
Afbeelding
Eerbeeks vierdaagse legioen trekt door buitengebied Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Geen woningbouw op Kerstenterrein Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Bruidspaar Heuting-Fukkink 60 jaar getrouwd Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Baily zoekt baasje Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Boerderijdienst Hall Algemeen 31 mei, 12:48