Logo brummensnieuws.nl

Open brief aan de burgemeester van Brummen

  Ingezonden

INGEZONDEN:  Geachte heer Van Hedel,

U uit uw zorgen over het gebrek aan respect voor de Nederlandse vlag.  U keert zich daarbij vooral tegen ‘het met omgekeerde vlag protesteren tegen het stikstofbeleid door boeren en sympathisanten’. Maar, meneer Van Hedel, een vlag met de kleurvolgorde blauw-wit-rood is zoals u terecht opmerkt niet de vlag van Nederland, maar van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Er is dus geen sprake van respectloos omgaan met onze vlag. Je ziet tegenwoordig ook vaak vlaggen met de kleuren blauw-geel van de voormalige Sovjetrepubliek Oekraïne, ik meen die vlag zelfs wel op het gemeentehuis te hebben gesignaleerd. Waarom zou je dan niet de vlag van Sleeswijk-Holstein mogen voeren. Of wilt u in ernst beweren dat alléén vlaggen met (in willekeurige samenstelling) de kleuren rood, wit en blauw getuigen van disrespect voor de Nederlandse driekleur?  

Als Majoor bd van de Koninklijke Luchtmacht ben ik het volkomen met u eens dat er vaak respectloos wordt omgesprongen met ons nationale dundoek. Maar dan doel ik op het na zonsondergang laten hangen van de vlag op de verjaardag van de koning, Bevrijdingsdag of wanneer na het behalen van een schooldiploma de vlag dagenlang als ornament van een boekentas wordt gebruikt.

 De boer of burger die de “Sleeswijkse” vlag uithangt als uiting van protest tegen het stikstofbeleid heeft waarschijnlijk méér respect voor de nationale driekleur dan degene die de vlag achteloos na zonsondergang laat hangen. Uw zorg is terecht, meneer Van Hedel, maar die richt zich tot de verkeerde doelgroep.

Leo Verhoef, Brummen

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: