Afbeelding

Gemeentebestuur verhoogt eenmalige energietoeslag

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - De gezinnen die eerder dit voorjaar 800 euro hebben ontvangen als tegemoetkoming in de gestegen energiekosten, kunnen eind oktober rekenen op een aanvulling van 500 euro. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Omdat de financiële nood voor velen van hen hoog is, wordt dit extra bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt. De betrokken gezinnen hoeven hier zelf niets voor te doen. De gemeente Apeldoorn voert dit in opdracht van het Brummense gemeentebestuur uit. Ook heeft het college besloten enkele aanpassingen in de geldende beleidsregels door te voeren. Dit met het doel dat meer financieel kwetsbare personen in aanmerking kunnen komen voor deze energietoeslag 


Voor de eenmalige energietoeslag komen huishoudens in aanmerking met een inkomen tot 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. Het kabinet heeft deze zomer besloten gemeenten extra middelen beschikbaar te stellen om de energietoeslag te verhogen. Het college heeft besloten aan de gezinnen die in aanmerking zijn gekomen voor de toeslag, de extra bijdrage van 500 euro automatisch over te maken. Deze groep hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. Binnenkort ontvangen zij een brief waarin dit nog wordt uitgelegd. Deze brief gaat vergezeld van nuttige tips voor gezinnen om in deze lastige financiële tijden geld te besparen, bijvoorbeeld waar het gaat om energieverbruik.

Meer mogelijkheden
Het college heeft op een aantal punten ook de beleidsregels voor het toekennen van deze energietoeslag aangepast. Zo kunnen ook studenten die zelfstandig wonen in onze gemeente en een energiecontract bij een energieleverancier hebben, een aanvraag indienen. De aanvraag wordt dan individueel beoordeeld. Ook zijn de mogelijkheden voor mensen die in schuldhulpverleningstraject zitten, verruimd. En is de termijn om de energietoeslag aan te vragen verlengd. Inwoners met een laag inkomen die in aanmerking willen komen kunnen dit nog tot en met 31 december 2022 aanvragen. Dit kan via de website brummen.nl/energietoeslag. Namens de gemeente worden de aanvragen die worden ingediend getoetst door medewerkers van de gemeente Apeldoorn.

Voorwaarden
Zoals bij elke regeling gelden enkele voorwaarden om er voor te zorgen dat het beschikbare geld bij de juiste mensen terechtkomt. Voor de toeslag komen inwoners in aanmerking die 21 jaar of ouder zijn en zelfstandig in de gemeente Brummen wonen. Ook moet men beschikken over een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning. De inkomensgrens is dus 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Buiten de regeling vallen inwoners die in een zorg- of verpleeginstelling of een instelling voor beschermd of begeleid wonen verblijven.

Meer weten?

Heeft u een vraag over de energietoeslag? Kijk dan op www.brummen.nl/energietoeslag. Of stuur een e-mail naar info@teamvoorelkaar.nl. Voor vragen kunt u ook bellen naar (0575) 568 568. Doe dit op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

!
Afbeelding
Shantykoor “De IJsselboei’ treedt op Algemeen 2 dec, 16:28
Afbeelding
OMNIA Massage Brummen Zakennieuws 2 dec, 16:19
Afbeelding
Weerstand tegen komst benzinestation Algemeen 2 dec, 16:00
Afbeelding
Apeldoorn wil camping “De Marshoeve” kopen Algemeen 2 dec, 14:52
Afbeelding
Nieuwe locatie voor kegelclubs Algemeen 2 dec, 14:33
Afbeelding
BrummenEnergie geeft lokale energietransitie handen en voeten Algemeen 2 dec, 14:18
Afbeelding
Aanhangwagen afval in één ochtend Algemeen 2 dec, 14:15
Afbeelding
Drieling katerkittens Algemeen 2 dec, 13:30
Afbeelding
Slagschip Doonweg Columns 2 dec, 13:23
Afbeelding
48 woningen voor Oekraïners en spoedzoekers Algemeen 1 dec, 19:09
Afbeelding
Kunst door de brievenbus Algemeen 1 dec, 09:55
Afbeelding
Dorpsraad Eerbeek-Hall organiseert weer een inloop-spreekuur Algemeen 30 nov, 16:14
Afbeelding
Vlag tegen Huiselijk Geweld Algemeen 30 nov, 16:05
Afbeelding
Succesvol jubileumjaar Kunstkring Algemeen 30 nov, 16:03