Afbeelding

Bespreking Perspectiefnota in extra forum op 2 juni

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Traditiegetrouw bespreekt de gemeenteraad in de maand juni de gemeentelijke financie¨n. Naast het jaarverslag over het afgelopen jaar en de eerste bevindingen in het lopende begrotingsjaar (de bestuursrapportage) speelt de perspectiefnota daarbij altijd een belangrijke rol. Het huidige demissionaire college heeft recent deze docu- menten vastgesteld en doorgestuurd naar de nieuwe raad. Wethouder Financie¨n Ine van Burgsteden laat weten dat de gemeenteraad dit jaar weer voor belangrijke keuzes staat. “Er is met het herstelplan afgelopen jaar een stevig fundament gelegd om de financie¨le positie van de gemeente robuuster te maken. Maar er is veel gaande, niet alleen in Brummen, maar ook nationaal en internationaal. Dat vraagt ook in de komende tijd van het gemeentebestuur weloverwogen keuzes.”

Omdat de coalitievorming de afgelopen weken nog volop gaande was, presenteert het demissionaire college een perspectiefnota 2023-2026 die beperkt van omvang is. “Passend bij onze demissionaire status schetsen we de financie¨le uitgangssituatie zonder hierin voor te sorteren op politieke keuzes,” aldus Van Burgsteden. Dat het meerjarenperspectief een negatief beeld geeft is volgens haar daarom logisch. “We houden bijvoorbeeld al wel rekening met alle lasten van de bestuurskrachtontwikkeling en met de lagere gemeentefondsuitkering van het rijk. Maar we doen dus nog geen inhoudelijke voorstellen hoe we hier mee om kunnen gaan.”

Financie¨le opgave

Wethouder Van Burgsteden laat weten dat de jaarstukken 2021 een financieel overschot van ongeveer € 5,7 miljoen laat zien. “Dat overschot geeft ruimte om het weerstandsniveau versneld te versterken. Daardoor kan financie¨le ruimte ontstaan.” Van Burgsteden constateert ook dat met de huidige inzichten en rijksbijdragen, er zorgen zijn voor met name het laatste jaar van de meerjarige begrotingsperiode 2026. “We hopen in juni meer duidelijkheid te krijgen van het rijk over de bijdrage die gemeenten in dat jaar mogen ontvangen. Dan wordt ook duidelijker hoe groot een eventuele financie¨le opgave voor de gemeente Brummen is.”

Vergadering

De gemeenteraad behandelt de perspectiefnota op 2 en 16 juni. De uitkomst hiervan vormt de start van het opstellen van de nieuwe begroting voor 2023. De concept-perspectiefnota en meer informatie over de bespreking ervan is te lezen op www.brummen.nl/perspectiefnota. Naast de Perspectiefnota bespreekt de Brummense raad op 2 juni ook de eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2022. Ook komt een document aan bod met een actueel overzicht van de risico’s die een gemeente loopt. De agenda en bijhorende stukken van deze vergadering zijn binnenkort weer te vinden op de pagina van de Brummense gemeenteraad (brummen.nl/gemeenteraad).

Afbeelding
Eerbeekse kunstmarkt in het bos Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
BroekRock Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Trots op papier! Algemeen 2 jun., 10:00
Afbeelding
Vaker en goed omzien naar elkaar Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Voortbestaan HAH-bladen in gevaar Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Oegandees koor naar kledingbeurs Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Avondwandeling Empese en Tondense Heide Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Ruim 9 miljoen voor wegennet Eerbeek Loenen Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Waar zijn GroenRechts en GroenMidden in Brummen? Ingezonden 2 jun., 09:00
Afbeelding
Eerbeeks vierdaagse legioen trekt door buitengebied Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Geen woningbouw op Kerstenterrein Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Bruidspaar Heuting-Fukkink 60 jaar getrouwd Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Baily zoekt baasje Algemeen 2 jun., 09:00
Afbeelding
Boerderijdienst Hall Algemeen 31 mei, 12:48