Afbeelding

Raad neemt laatste besluiten in deze bestuursperiode

Gemeentenieuws

De vier voorstellen zijn voor besproken tijdens het raadsforum van 10 maart. Daarbij bleek dat er behoefte was om hierover tijdens de vergadering van 17 maart nog met elkaar in debat te gaan, voordat er een besluit over de voorstellen wordt genomen. Eén van de vier voorstellen waarover de raad een besluit gaat nemen is het voorstel om zonnepanelen aan te brengen bij het gemeentehuis en de brandweerkazerne in Brummen. Ook komt er een overkapping met zonnepanelen bij de parkeerplaats bij het gemeentehuis. De raad wordt gevraagd hiervoor geld beschikbaar te stellen. Een investering die volgens het college in 25 jaar volledig wordt terugverdiend. 

BRUMMEN/ EERBEEK - Daags na de gemeenteraadsverkiezingen komt de huidige gemeenteraad nog eenmaal bijeen om besluiten te nemen. Er staan vier inhoudelijke voorstellen op de agenda, allen als bespreekpunt. De openbare raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen. Aanvangstijdstip is 19.30 uur. De bijeenkomst is voor iedereen ook online te volgen via het televisiekanaal van de publieke lokale omroep VoorstVeluwezoom of de gemeentelijke website www.brummen.nl

Verder buigt de raad zich over het mandaatbesluit over het uitnodigingskader Zon en Wind. Ook ligt er een bestemmingsplan voor het perceel Lendeweg 6a op de vergadertafel. Tot slot wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van het budget voor de renovatie van het schoolgebouw van De Lans aan de Zutphensestraat. Verder zijn er nog drie andere agendapunten die van belang zijn. Zo wordt de raad gevraagd mevrouw Heleen Ruijsch te beëdigen als tweede plaatsvervangende griffier. En komen ook de lijst van ingekomen stukken en de vragenronde van raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders aan bod.

Vergaderstukken 

U kunt alle vergaderstukken raadplegen op de www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Verder kunt u hiervoor ook terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. 

!