Afbeelding

Laatste forumvergadering Brummense gemeenteraad

Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Voordat op 14, 15 en 16 maart alle inwoners vanaf 18 jaar hun stem kunnen uitbrengen voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad, komt de huidige raad nog eenmaal officieel bij elkaar voor een forumvergadering. Ditmaal gaat het om een gecombineerde vergadering, omdat het aantal te bespreken onderwerpen beperkt is. De agenda telt vier raadsvoorstellen. Ook zijn er diverse onderwerpen vanuit de lijst van ingekomen stukken die raadsleden willen bespreken. De vergadering vindt op donderdag 10 maart plaats en begint om 19.00 uur. Locatie is de raadszaal van het gemeentehuis. De publieke tribune is weer voor pers en belangstellende inwoners toegankelijk. Ook is de bijeenkomst te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom.

Eén van de vier voorstellen die de gemeenteraad tijdens het forum gaat bespreken is het voorstel om zonnepanelen aan te brengen bij het gemeentehuis en de brandweerkazerne in Brummen. Ook komt er een overkapping met zonnepanelen bij de parkeerplaats bij het gemeentehuis. B&W vragen de raad hiervoor geld beschikbaar te stellen. De investering wordt in 25 jaar volledig terug verdiend. 

Verder buigt de raad zich over een mandaatbesluit over het uitnodigingskader Zon en Wind en ligt er een bestemmingsplan voor het perceel Lendeweg 6a op de vergadertafel. Ook wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met een aanpassing van het budget voor de renovatie van het schoolgebouw van De Lans aan de Zutphensestraat. 

Agenda en stukken

De vergaderavond begint op 10 maart om 19.00 uur met het bespreken van de lijst met ingekomen stukken. Over een aantal daarvan willen raadsleden vragen stellen of een reactie geven. Om welke stukken het gaat is te lezen op de speciale webpagina van de gemeenteraad. Daar is ook de agenda te vinden en de bijbehorende raadsvoorstellen. Na het forum komt de huidige raad nog éénmaal bijeen om besluiten te nemen. Dat is op donderdagavond 17 maart. Op 29 en 30 maart vindt de wisseling van de wacht binnen de gemeenteraad plaats en start een nieuwe vierjarige bestuursperiode. 


Meepraten? Dat kan!

Vertrouwd onderdeel bij de fora is het inspreekrecht van inwoners. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de griffie. Dit kan via het centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mailadres griffie@brummen.nl. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen over de wijze waarop de inspraak plaats kan vinden.

!
Afbeelding
Expositie autokunst Hans Baakman bij Gallery Aaldering Algemeen 23 sep, 09:39
Afbeelding
Kunsttentoonstelling ‘een dunne lijn’ geopend Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Nieuwe clubkampioenen IJsselruiters Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Winkel en appartementen op plek Blokker Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Het dak gaat van het marktplein af! Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Hoera, mijn pensioen wordt verhoogd of ……..? Ingezonden 23 sep, 09:00
Afbeelding
Dorpen weer een stukje schoner Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Sassette zoekt baasje Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Chroomverdacht Columns 23 sep, 09:00
Afbeelding
Bezwaar uit Loenen tegen inhaalverbod Kanaalweg Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Provincie stelt ontwerp bestemmingsplan vast Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Zaterdag 8 Oktober: De Bewust Gezond Markt Algemeen 23 sep, 09:00
Afbeelding
Eerste werkbezoek college: Circulus Algemeen 23 sep, 09:00