Logo brummensnieuws.nl

Volgende stap in kader windmolens en zonnevelden

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK – Vanaf woensdag 16 juni ligt het concept uitnodigingskader windmolens en zonnevelden in de gemeente Brummen zes weken ter inzage. Iedereen krijgt de kans om in die periode op het concept te reageren. In het uitnodigingskader worden de doelstellingen en afwegingen die samen zijn gemaakt, beschreven.

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat doen we stap voor stap. Dat we zelf energie gaan opwekken staat vast. In de landelijke afspraken is tot 2030 gekozen voor energie-opwek met zon en wind. Maar in welke verdeling? Hoe gaan we dat doen? En waar? Met het uitnodigingskader zetten we een nieuwe stap richting energieneutraliteit.

Ontwikkeld met de samenleving

De gemeente Brummen heeft veel gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen zoals Landschapsnetwerk Brummen en BrummenEnergie. Ook zijn er meerdere (digitale) bijeenkomsten met inwoners gehouden. Wethouder Pouwel Inberg vertelt: “Dit concept is met inbreng van veel inwoners tot stand gekomen. Het landschap is van ons allemaal. Daarom is het ook zo belangrijk dat we de energietransitie samen vormgeven. Ik hoop dat veel inwoners het document gaan lezen en ons laten weten wat ze verbeterd willen zien. Maar ook wat ze er goed aan vinden. Dat gebruiken we namelijk allemaal om er een definitief document van te maken.”

Landschap is leidend

De gemeente Brummen wil gebiedsgericht aan de slag gaan met de samenleving. Hierbij is het landschap leidend. Uit de verschillende gesprekken met inwoners kwam naar voren dat ze het mooie, Brummense landschap willen behouden. Wind- en zonne-energie zijn beide nodig om de opgave te halen. Er is ruimte voor innovaties en initiatieven vanuit de samenleving. In het participatietraject wordt een omgevingsraad ingesteld om de omgeving te raadplegen. De betrokkenheid van de inwoners bij dit thema is namelijk nu en in de toekomst heel belangrijk.

Reageren binnen zes weken

Het concept uitnodigingskader windmolens en zonnevelden is online te lezen op www.brummen.nl/opgewekt (kijk bij zonne- en windenergie). Of op afspraak in het gemeentehuis aan de Engelenburgerlaan 31 in Brummen. Iedereen kan van 16 juni tot en met 27 juli reageren op het concept. Dit kan per e-mail naar p.severens@brummen.nl. Een reactie per post sturen of afgeven bij de balie van het gemeentehuis kan ook. 

De reacties worden meegenomen bij het definitief maken van het uitnodigingskader. De gemeenteraad bespreekt het definitieve uitnodigingskader in september.

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: