Logo brummensnieuws.nl

Concept woonzorgvisie ter inzage

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK – Om in te spelen op de veranderingen op het gebied van wonen en zorg, werkt de gemeente Brummen aan een woonzorgvisie. Het concept ligt de komende twee weken ter inzage. Iedereen kan tot en met 14 mei 2021 reageren. In de concept-woonzorgvisie staat de visie van de gemeente Brummen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de ambitie tot 2030. En aanbevelingen om de ambitie te realiseren.

De woonzorgvisie komt tot stand in een interactief proces met partners, zoals het zorgkantoor, huisartsen, zorg- en thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisatie, woningcorporatie, inwoners en gemeenteraad. Voor de woonzorgvisie is een analyse gemaakt van de lokale opgaven voor wonen, zorg en welzijn. De resultaten van de analyse zijn met de partners geduid en verwerkt in de concept-woonzorgvisie.

Inspraak
Van 30 april t/m 14 mei ligt de concept-woonzorgvisie ter inzage. Inwoners en partners hebben dan de gelegenheid hierop te reageren. De concept-visie is in te zien bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Of kijk op www.brummen.nl/woonzorgvisie. Hier is ook het analyserapport en de samenvatting van dit rapport te vinden. 

Uw reactie

Op- of aanmerkingen, suggesties of tekstvoorstellen kunt u sturen naar de gemeente Brummen, t.a.v. beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning Marco van Driel. U kunt uw reactie afgeven bij de balie van het gemeentehuis of mailen naar: m.vandriel@brummen.nl

Meer berichten
 


Week 18

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: