Planningen van projecten in 2021 op elkaar afgestemd
Logo brummensnieuws.nl

Planningen van projecten in 2021 op elkaar afgestemd

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Verschillende straten in de dorpskernen van Brummen en Eerbeek krijgen dit jaar te maken met werkzaamheden in de openbare ruimte. Op verschillende locaties is vervanging van het gemeentelijk riool voorzien, wordt gewerkt aan versterking of vervanging van elektriciteitskabels, gas en – waterleidingen. De provincie Gelderland gaat dit jaar nieuw groot onderhoud uitvoeren op de N786 vanaf de afrit A50 (Beekbergen tot Dieren). Om hinder en overlast te beperken stemmen de gemeenten, Vitens, Liander en de provincie de uitvoering van de diverse projecten af. 

In de Eerbeekse Enk werkt de aannemer in meerder straten aan de riolering. De uitvoering van deze projecten start in april 2021 en loopt door tot voorjaar 2022.

Elektriciteit

Om de energievoorziening veilig en betaalbaar houden, nu en in de toekomst, verlegt en versterkt Liander delen van haar energienet. Afgesproken is dat nu de gemeente een concrete planning heeft om straten aan te pakken Liander meegaat in deze planning om te voorkomen dat aanwonenden onnodig meerdere keren overlast ervaren.

Water en gas

Vitens en Liander zijn in hun verzorgingsgebieden al enige tijd bezig met het gezamenlijk vervangen van water- en gasleidingen waar dat nodig is. De aanleiding voor deze vervangingsoperatie die tot 2030 loopt was een storing in 2014 in Apeldoorn. Door breuken in de water- en gasleidingen was de levering van gas destijds dagenlang onderbroken. Van maart tot december 2021 staan vervangingen gepland voor Brummen en Eerbeek. De uitvoering hiervan is afgestemd op de andere projecten, ook hier om de overlast in de straat voor bewoners en ondernemers te beperken.

Provinciale weg N786

De werkzaamheden in Eerbeek betreft het vervangen van asfalt op de Harderwijkerweg. Deze werkzaamheden staan gepland voor de periode september tot december 2021 en zijn afgestemd op de eerdergenoemde projecten. Het wegennet in Eerbeek, waaronder de Harderwijkerweg (N786), maakt onderdeel uit van het programma Eerbeek-Loenen 2030. In dat kader vindt momenteel een verkenning plaats om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het wegennet te verbeteren. De geplande vervanging van het asfalt aan de Harderwijkerweg betreft echter regulier onderhoud.

Detailplanning en overlast

Bewoners en ondernemers worden tijdig vooraf geïnformeerd. Ook tijdens de uitvoering zetten de opdrachtgevers en aannemers die het werk uitvoeren zich ervoor in om belanghebbenden goed op de hoogte te houden van de voortgang en impact van de werkzaamheden. Deze projecten vinden doorgang met inachtneming van de regels die gelden vanwege het coronavirus.

Meer berichten
 


Week 06

SPIEGELBEELDDe oplossing voor week 45: