Extra besluitvormende raadsvergadering over carbidschieten
Logo brummensnieuws.nl

Extra besluitvormende raadsvergadering over carbidschieten

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - De gemeenteraad komt op donderdagavond 3 december digitaal bijeen voor een extra besluitvormende vergadering. Op de agenda staat één inhoudelijk voorstel, namelijk de aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat daarbij om een aanscherping van artikel 2:73a waarin regels zijn opgenomen over carbidschieten. De extra vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats voorafgaand aan de reguliere forumbijeenkomst van 3 december. Vanwege de coronamaatregelen vindt ook de extra raadsvergadering digitaal plaats. Via de gemeentelijke website www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom is de vergadering voor iedereen om 19.00 uur te volgen.

Het kabinet heeft dit najaar besloten tot een landelijke vuurwerkverbod. Dit vanwege de (aangescherpte) coronamaatregelen. Carbidschieten is niet door de rijksoverheid verboden. Het is daarom een gemeentelijke verantwoordelijkheid of dit mag en zo ja, onder welke voorwaarden. Het college constateert dat er (landelijk) een run is ontstaan op carbid en melkbussen of andere (onveilige) alternatieven hiervoor. Burgemeester en wethouders zien het gevaar dat onervaren mensen overgaan op het afschieten van carbid. Dit als een goed alternatief voor het vuurwerk. Hoewel in de huidige APV al voorwaarden zijn opgenomen voor het afschieten van carbid, stelt het college de gemeenteraad voor om deze voorwaarden aan te scherpen. De aanscherping richt zich vooral op het aantal bussen, het tijdstip van afschieten, een beperking van de leeftijd en voorschriften over de schietlocatie. 

Het voorstel van het college hangt nauw samen met de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Ook rondom de jaarwisseling zullen er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus te bestrijden. Samenkomsten op terreinen waar carbid wordt afgeschoten past niet in de strijd tegen het virus. Heldere
en verantwoorde afspraken over carbidschieten zijn volgens het college noodzakelijk, zodat rondom de jaarwisseling BOA’s, toezichthouders, jongerenwerkers, politie en externe beveiligers, de geldende coronamaatregelen goed kunnen handhaven. Aanleiding om de gemeenteraad te vragen met voorrang
het raadsvoorstel over carbidschieten te bespreken en hierover een besluit te nemen.

Vergaderstukken 

U kunt de vergaderstukken van deze extra besluitvormende raadsvergadering raadplegen en downloaden via de gemeentelijke website www.brummen.nl/gemeenteraad. Beschikt u niet over een computer, dan kunt u een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen op afspraak afhalen bij het Brummense gemeentehuis.

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: