Strengere voorwaarden met oog op gezondheid én veiligheid
Logo brummensnieuws.nl
<p>Carbidschieten eerder in Brummen. Foto: Marion Verhaaf</p>

Carbidschieten eerder in Brummen. Foto: Marion Verhaaf

Strengere voorwaarden met oog op gezondheid én veiligheid

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, gelden er rond de jaarwisseling strengere regels voor carbidschieten. Een voorstel om extra voorschriften en veiligheidsmaatregelen hierover op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) heeft het college aangeboden aan de gemeenteraad. Dit met de bedoeling om hierover een besluit te nemen tijdens een extra raadsvergadering op 3 december. “Wij vinden deze aanscherping als college noodzakelijk, zowel vanuit het oogpunt van de volksgezondheid als ook vanuit veiligheid,” licht burgemeester Van Hedel het voorstel toe. Overigens geldt er al een verbod op carbidschieten gedurende het hele jaar, behalve op oudejaarsdag buiten de bebouwde kom.

Van Hedel benadrukt dat de geldende coronamaatregelen maatgevend zijn. “Naar verwachting blijven evenementen tijdens de jaarwisseling vanwege de volksgezondheid verboden. Dus ook de traditionele evenementen rondom carbidschieten. Het kabinet heeft eerder besloten om het knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden vanwege toegenomen overlast, gevaar en letsel. En recent heeft het kabinet ook besloten om voor de komende jaarwisseling het zogenaamde siervuurwerk te verbieden. Dit laatste om de druk op de zorg te ontlasten vanwege de heersende grote druk op zorgpersoneel en beschikbare capaciteit in ziekenhuizen en op intensive cares. Dit als gevolg van het coronavirus,” legt de burgemeester uit.


Noodzaak voor strengere eisen

Nu het vuurwerk landelijk verboden is, is er een run ontstaan op carbid. Van Hedel: “Daar waar in het verleden de min of meer traditionele carbidevenementen werden georganiseerd door ervaren personen, zien we nu dat individuen carbid willen gaan schieten als alternatief voor het verboden vuurwerk. Onervarenheid en experimenten kunnen bijzonder gevaarlijk en hinderlijk zijn. Zowel voor hen die carbid afsteken, maar evenzo voor toeschouwers, de bebouwde omgeving, dieren en natuur.” Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor de burgemeester om college én gemeenteraad voor te stellen de voorschriften met betrekking tot carbidschieten aanmerkelijk en zwaar te verscherpen. “In de eerste plaats om een moreel appel te doen op iedereen om in deze coronatijd niet lichtzinnig om te gaan met volksgezondheid en veiligheid. Maar ook om op te kunnen treden tegen gevaarlijke en experimentele ontploffingen als gevolg van carbid (een zeer explosief acetyleengas).” Van Hedel benadrukt: gezondheid en veiligheid staan voorop.

De nieuwe voorschriften richten zich vooral op veiligheid en het voorkomen van overlast. Zo geldt in het voorstel voor carbidschieten een minimale leeftijd van 18 jaar en mag men niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het volume van de melkbus of soortgelijk middel mag niet meer dan 30 liter zijn, het aantal bussen wordt beperkt tot 5, het schieten mag alleen plaatsvinden op oudejaarsdag tussen 12.00 en 18.00 uur, het terrein moet verlicht en afgezet zijn en er zijn minimale afstanden bepaald tot woningen, dierenverblijven en zorginstellingen. De melkbus of soortgelijk middel moet deugdelijk zijn en mag uitsluitend met een zacht voorwerp (bijvoorbeeld een bal) worden afgesloten. 


Groepsvorming niet toegestaan

Vanwege corona gelden vermoedelijk tijdens de jaarwisseling nog steeds afspraken over groepsvorming in de buitenlucht. Nu is er sprake van een maximum van 4 personen (met uitzondering van een groep die behoort tot één huishouden en kinderen). “Dat er op 31 december nog steeds een maximum geldt, dus ook bij het carbidschieten, is wel zeker. Van een evenement of enige vorm van groepsvorming kan geen sprake zijn”.

Het is de verwachting dat de raad op 3 december een besluit neemt over dit concrete raadsvoorstel.

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: