Zes inhoudelijke raadsvoorstellen op agenda forum 3 december
Logo brummensnieuws.nl
Foto:

Zes inhoudelijke raadsvoorstellen op agenda forum 3 december

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Eén van de zes raadsvoorstellen op de agenda van het raadsforum van 3 december is het rapport van Berenschot over het sociaal domein. Maar ook andere belangrijke thema’s komen aan bod, zoals de begroting van PlusOV en de belastingvoorstellen voor komend jaar. Tijdens een forum kunnen inwoners weer inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. En zelfs onderwerpen aankaarten die niet op de agenda prijken. Zij die willen inspreken kunnen dit vooraf kenbaar maken bij de griffie. De raadsgriffier bespreekt dan met deze inspreker de hiervoor gewenste vorm. 

Het raadsforum is vooral een voorbereiding op de besluitvormende raadsvergadering twee weken later. Want op 17 december neemt de gemeenteraad beslissingen. Vanwege de coronamaatregelen komt de gemeenteraad ook in december ‘digitaal’ bijeen. Het zijn openbare vergaderingen die voor iedereen live te volgen zijn via de website van de gemeenteraad en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.

Zes raadsvoorstellen
De agenda telt dus zes concrete voorstellen waarover de gemeenteraad zich op 3 gaat buigen. Naast het onderzoeksrapport ‘Naar een evenwichtig sociaal domein’ van onderzoekbureau Berenschot, bespreken de raadsleden ook de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan voor woningbouw op de voormalige ‘Krullevaarschool’-locatie. Ook de grondexploitatie van het Graaf van Limburg Stirumplein wordt besproken, evenals een begrotingswijziging van PlusOV over het huidige jaar 2020. 

De gemeenteraad krijgt ook de belastingvoorstellen voorgeschoteld, waarvan de tarieven voor 2021 al opgenomen waren in de programmabegroting die de raad op 29 oktober heeft vastgesteld. Het zesde raadsvoorstel dat op de agenda staat heeft te maken met het actualiseren van een aantal financiële beleidsdocumenten (spelregels tussen college en gemeenteraad over allerlei financiële aangelegen-heden, waaronder de Financiële verordening, de Nota reserves en voorzieningen en het Treasurystatuut). 

Meepraten? Dat kan! 

In overleg met de raadsgriffier kunt u schriftelijk of mondeling uw mening of inspraakreactie geven. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan uiterlijk 4 november 2020 contact op met de griffie. Dit kan via het telefoonnummer (06) 40814728 of mailadres griffie@brummen.nl. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen. Een mondelinge’ inspraakreactie in het gemeentehuis (via een digitale verbinding) behoort tot de mogelijkheden. Bij een schriftelijke inbreng wordt uw inbreng zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar de 19 raadsleden. Ook wordt uw bijdrage (met uw instemming en eventueel anoniem) geplaatst bij de vergaderstukken op de raadswebsite. Voor eventuele vragen over deze werkwijze kunt u uiteraard bellen met de raadsgriffier. 

Meer berichten
 


Week 51

DOOPREGISTERDe oplossing voor week 45: