Logo brummensnieuws.nl

Eerste reacties raadsfracties op concept-programmabegroting

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Donderdag 29 oktober staat in het teken van het raadsdebat over de vraag wat de koers is die de gemeente Brummen de komende jaren gaat varen. Dit gebeurt vooral aan de hand van de programmabegroting 2021-2024. Het is de gemeenteraad die als taak heeft deze begroting jaarlijks vast te stellen en daarmee de gemeentelijke richting aan te geven. Voordat het raadsdebat op 29 oktober om 15.00 uur los brandt, geven de 8 raadsfracties alvast een eerste schot voor de boeg. Dit is te lezen in twee extra pagina’s GemeenteThuis, vandaag te vinden in het weekblad Brummens Nieuws. 

De concept-programmabegroting is feitelijk het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. In de begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het college adviseert de gemeenteraad, mede vanwege de beperkte financiële middelen en de grote opgave in bijvoorbeeld Eerbeek en het sociale domein, om allereerst de basis op orde te brengen. Het is echter aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de begroting voor volgend jaar. Raadsleden bestuderen grondig de voorstellen en verzamelen reacties uit de samenleving. Dit is bijvoorbeeld gedaan tijdens het begrotingsforum van 8 oktober. Ook heeft de gemeenteraad zowel schriftelijk als mondeling vragen gesteld aan het college. Dit alles om te komen tot zorgvuldige besluitvorming op donderdag 29 oktober 2020.

Naast de begroting voor volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens de begrotingsvergadering ook over de tweede bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2020. Hiermee legt het college verantwoording af over de inhoudelijke maar vooral ook financiële situatie van het huidige begrotingsjaar.

Volg de vergadering vanuit huis 

Het openbare debat begint donderdag 29 oktober om 15.00 uur. Verwachting is dat voor 23.00 uur het debat is afgerond en de noodzakelijke besluiten zijn genomen. Vanwege de maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, komt de gemeenteraad ook op 29 oktober ‘digitaal’ bijeen. De vergadering is voor iedereen live te volgen via de website van de gemeenteraad en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.

Stukken raadplegen

De agenda met de bijbehorende raadsvoorstellen vindt u op de pagina www.brummen.nl/gemeenteraad.
Ook liggen er exemplaren gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Inspreken tijdens de raadsvergaderingen is nu niet meer mogelijk. Dit kon tijdens het forum van 8 oktober jongstleden.

Over de begroting is er overigens ook een aparte pagina met veel (achtergrond)informatie. Deze pagina vindt u op de startpagina van www.brummen.nl bij het kopje ‘Begroting 2021’ 

Meer berichten


Week 28

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: