Logo brummensnieuws.nl

Gecombineerd raadsforum op 5 november telt 3 raadsvoorstellen

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Op donderdag 5 november vindt een gecombineerd raadsforum plaats. De agenda van deze bijeenkomst telt diverse agendapunten, waaronder 3 concrete voorstellen waarover van de raad een besluit wordt verwacht. Een forumvergadering kan gezien worden als voorbereiding op de besluitvormende raadsvergadering van 19 november. Vanwege de coronamaatregelen komt de gemeenteraad ook ditmaal ‘digitaal’ bijeen. Inwoners die willen inspreken kunnen dit vooraf kenbaar maken bij de griffie. De raadsgriffier bespreekt dan met u de gewenste vorm om in te spreken. Het raadsforum is voor iedereen live te volgen via de website van de gemeenteraad en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.

Tijdens een raadsforum worden er dus géén besluiten genomen. Naast de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, verstrekken portefeuillehouders eventueel ook informatie over actuele onderwerpen. De algemene vragen die raadsleden kunnen stellen én de mogelijkheid om een vraag te stellen door raadsleden over de lijst met ingekomen stukken, is vanwege het digitale vergaderen nu aan het eind van de vergadering gepland. 

Drie concrete raadsvoorstellen
Het verlengen van het gemeentelijk rioleringsplan is een van 3 inhoudelijke voorstellen van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Daarnaast buigen de raadsleden zich over een gewijzigd bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk moet maken op het perceel van de voormalige Oecumenische Basisschool aan de Troelstralaan in Brummen. Tot slot ligt er een voorstel aan de raad om een aantal keuzes te maken die te maken hebben met de invoering van de omgevingswet. Deze wet treedt op 1 januari 2022 in werking en introduceert een aantal nieuwe instrumenten voor de gemeente op het niveau van beleid, verordening en vergunning. Via de notitie ‘opzetten en inrichten van het huis van de Omgevingswet gemeente Brummen’ vraagt het college om een raadsuitspraak over enkele strategische keuzes. 

Meepraten? Dat kan! 

In overleg met de raadsgriffier kunt u schriftelijk of mondeling uw mening of inspraakreactie geven. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan uiterlijk 4 november 2020 contact op met de griffie. Dit kan via het telefoonnummer (06) 40814728 of mailadres griffie@brummen.nl. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen. Een mondelinge’ inspraakreactie in het gemeentehuis (via een digitale verbinding) behoort tot de mogelijkheden. Bij een schriftelijke inbreng wordt uw inbreng zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar de 19 raadsleden. Ook wordt uw bijdrage (met uw instemming en eventueel anoniem) geplaatst bij de vergaderstukken op de raadswebsite. Voor eventuele vragen over deze werkwijze kunt u uiteraard bellen met de raadsgriffier. 

Meer berichten
 


Week 47

In week 47 stond geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: