Logo brummensnieuws.nl

Bureau Berenschot presenteert onderzoeksrapport

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Dinsdag 20 oktober heeft het onderzoeksbureau Berenschot het onderzoeksrapport over het sociaal domein aan het Brummense gemeentebestuur overhandigd. De gemeente had voor de zomer dit bureau gevraagd om een analyse uit te voeren naar hoe het sociaal domein in Brummen is ingericht. Maar ook om op basis van die analyse tot komen tot concrete besparingsmogelijkheden. Berenschot verzorgde dinsdagavond een presentatie over de onderzoeksresultaten tijdens een onlinebijeenkomst met college- en raadsleden en management. 

Het onderzoeksrapport met de titel ‘Naar een evenwichtig sociaal domein’ is in z’n geheel te lezen op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Burgemeester Van Hedel prees bij de presentatie van de onderzoeksresultaten de gedegen werkwijze van het bureau en de heldere en concrete aanbevelingen. College en gemeenteraad hebben met elkaar afgesproken dat het rapport in december wordt besproken. 

De gemeenteraadsvergadering over het rapport van Berenschot staat gepland voor donderdagavond 17 december. Ter voorbereiding hierop bereidt het college een voorstel voor. De verwachting is dat het college deze in de loop van november aan de raad presenteert. Belangstellenden kunnen dan tijdens het raadsforum op 3 december over het onderwerp meepraten of een standpunt geven. 

Meer berichten
 


Week 47

In week 47 stond geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: