Logo brummensnieuws.nl

Aangepaste taakverdeling binnen het college van B&W

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Donderdagavond 2 juli is mevrouw Cathy Sjerps door de gemeenteraad geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Brummen. Zij volgt hiermee PvdA-partijgenoot Eef van Ooijen op. Het aantreden van Sjerps is voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding geweest om op enkele onderdelen wijzigingen aan te brengen in de taakverdeling. In grote lijnen neemt Sjerps het takenpakket van Van Ooijen over, maar ook heeft het college besloten enkele kleine veranderingen in de taakverdeling aan te brengen.

Zo krijgt Sjerps ook sport, participatiewet en inkomensondersteuning onder haar hoede, is wethouder Inberg vanaf vandaag verantwoordelijk voor energietransitie en klimaat en neemt burgemeester Van Hedel het takenpakket ‘erfgoed en monumenten’ voor zijn rekening. 

De samenwerking tussen de coalitiepartners PvdA, GroenLinks, CDA en D66 is gelegen in het coalitieakkoord 2019-2022 dat op 14 november 2019 is vastgesteld. Op basis hiervan zijn eind november vorig jaar vier vertegenwoordigers van deze partijen als wethouder aan de slag gegaan om de ambities uit dit akkoord uit te voeren. Dinsdag 7 juli was de eerste collegevergadering in aanwezigheid van wethouder Sjerps. Tijdens deze vergadering heeft het college de onderlinge taakverdeling (de portefeuilleverdeling) opnieuw vastgesteld. Deze is te vinden op onze website en ziet er als volgt uit:

Burgemeester Alex van Hedel 

Wettelijke taken, Burgerzaken, ICT, Communicatie, Dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Erfgoed en Monumenten, Handhaving, Crisisbeheersing, Brandweer en Internationale contacten.

Wethouder Cathy Sjerps (vierde loco-burgemeester)

Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en inkomensondersteuning, PlusOV, Personeelsbeleid (HR), Afval/Circulariteit en Sport. Wijkwethouder Leuvenheim Belang.

Wethouder Ine van Burgsteden (eerste loco-burgemeester) 

Financiën, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Grondexploitaties, Mobiliteit en Ruimte voor Eerbeek en Eerbeek-Loenen 2030. Wijkwethouder Dorpsraad Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek-Zuid. Dagelijks bestuur Cleantech Regio.

Wethouder Pouwel Inberg (derde loco-burgemeester)
Ruimtelijke Ordening, Biodiversiteit landschap en landbouw, Duurzaamheid en Klimaat, Openbare ruimte en centrum Brummen. Wijkwethouder Dorpsraad Brummen. 

Wethouder Ingrid Timmer (tweede loco-burgemeester)
Omgevingswet, Wonen, Jeugd, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg en Bestuurlijke vernieuwing. Wijkwethouder voor Oeken-Voorstonden-Broek en Empe-Tonden..

Ook is er in het college een onderlinge vervangingsregeling afgesproken. Dit betekent dat bij afwezigheid van burgemeester Van Hedel, wethouder Van Burgsteden zijn taken overneemt en omgekeerd. Bij afwezigheid van wethouder Van Burgsteden is eveneens wethouder Sjerps de vervanger. Daarnaast vervangen de wethouders Inberg en Timmer elkaar bij afwezigheid. 

Meer berichten
 


Week 43

STAATSBESTELDe oplossing voor week 43: