Logo brummensnieuws.nl

Burgemeester Van Hedel reikte lintjes uit

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Burgemeester Alex van Hedel heeft vandaag aan 8 inwoners een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Door de coronamaatregelen kon dit op 24 april niet in de gebruikelijke vorm plaatsvinden. Nu in Nederland de maatregelen versoepeld zijn, is het wel mogelijk de uitreiking te organiseren. Vanwege de richtlijnen die nog wel van kracht zijn, koos Van Hedel voor de grote zaal van de Vroolijke Frans als locatie om de lintjes te overhandigen. Ook gebeurde dat op verschillende momenten zodat het aantal aanwezige personen steeds beperkt was en de anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen steeds gewaarborgd was.

Op 24 april heeft de burgemeester al telefonisch persoonlijk de gelukkigen verteld “dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd” om hem of haar te benoemen in een ridderorde. Vandaag kon hij de onderscheiding persoonlijk aan hen uitreiken. Opspelden is vanwege de coronamaatregelen (de anderhalve meter-richtlijn) immers niet toegestaan. 

Het waren Ria Jager-Zeijseink, Ans Elshof-Schoot Uiterkamp, Mia van der Westen-van den Ende, Marius Heutink, Antoon Menkveld, Klaas Wensink, Freek Toevank en Willem van der Vliet die de onderscheiding in een passende etuis van de burgemeester mochten ontvangen. Zij allen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Onderstaande foto's zijn alle gemaakt door Marja Poldermans.


Mevrouw Jager


Mevrouw Elshof 


Mevrouw van der Westen


De heer Heutink


De heer Menkveld


De heer Wensink


De heer Toevank


De heer van der Vliet 

Burgemeester Van Hedel sprak allen persoonlijk toe en liet weten dat hij verheugd is nu toch hen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, de waardering en aandacht te kunnen geven die zij verdienen. 

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: