Logo brummensnieuws.nl

Gecombineerd raadsforum

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK – De gebruikelijke besluitvormende raadsvergadering in juni staat gepland voor 25 juni. om deze vergadering goed voor te bereiden vindt er op donderdagavond 11 juni een gecombineerd raadsforum plaats. in totaal 7 inhoudelijke onderwerpen staan er dan op de agenda. vanwege de maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, komt de gemeenteraad ook op 11 juni ‘digitaal’ bijeen. dit betekent dat ook nu de oproep is aan inwoners om eventuele inspraakreacties vooraf schriftelijk bij de griffie in te dienen. de griffie bespreekt dan met u de wijze waarop u de inspraak aan de gemeenteraad gebeurt. het raadsforum is voor iedereen live te volgen via de website van de gemeenteraad en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV veluwezoom.

Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Naast de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, verstrekken portefeuillehouders eventueel ook informatie over actuele onderwerpen. De algemene vragen die raadsleden kunnen stellen én de mogelijkheid om een vraag te stellen door raadsleden over de lijst met ingekomen stukken, is vanwege het digitale vergaderen nu aan het eind van de vergadering gepland. 

Raadsvoorstellen
Er staan 7 voorstellen op de agenda waar op 25 juni de gemeenteraad een besluit over gaat nemen. Het gaat om de Verordening toekomstbestendig wonen, het beschikbaar stellen van een budget voor een landschapsbiografie, de regiovisie ‘Samen tegen huiselijk geweld’ en 4 begrotingen die te maken hebben met samenwerkingsverbanden. Het gaat om de concept-begroting van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, de Stedendriehoek en Basismobiliteit (PlusOV). 

Meepraten? Dat kan! 

In overleg met de raadsgriffier kunt u schriftelijk of mondeling uw mening of inspraakreactie geven. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan uiterlijk 9 juni 2020 contact op met de griffie. Dit kan via het centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mailadres griffie@brummen.nl. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen. Een mondelinge’ inspraakreactie in het gemeentehuis (via een digitale verbinding) behoort tot de mogelijkheden. Bij Bij een schriftelijke inbreng wordt uw inbreng zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar de 19 raadsleden. Ook wordt uw bijdrage (met uw instemming en eventueel anoniem) geplaatst bij de vergaderstukken op de raadswebsite. Voor eventuele vragen over deze werkwijze kunt u uiteraard bellen met de raadsgriffier. 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via mailadres voorlichting@brummen.nl of telefoonnummer (0575) 56 82 94. 

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: