Logo brummensnieuws.nl

Gemeentelijke belastingaanslagen in aantocht

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - De gemeente Brummen verzendt eind januari de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) 2020, de voorlopige aanslag Diftar 2020 en de afrekening Diftar 2019. Heeft u zich aangemeld op www.mijnoverheid.nl, dan ontvangt u de aanslag digitaal in de berichtenbox.
Het totaalbedrag van de aanslagen wordt gecombineerd op een verzamelnota met per aanslag een aparte bijlage. De bedragen van de aanslag OZB, voorlopige aanslag en afrekening Diftar worden dus opgeteld en verrekend tot één totaalbedrag.

Voorzieningen op peil houden
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de diverse tarieven voor de belastingaanslag vastgesteld. Zo heeft de raad, na een zorgvuldig voorbereidingstraject, op 1 november 2019 besloten het OZB-tarief extra te verhogen. Dit vanwege de financiële situatie van de gemeente. Dit heeft er mee te maken dat de lokale lasten in de gemeente Brummen de afgelopen vijf jaar juist zijn gedaald. Het is daarom noodzakelijk een inhaalslag te maken. Hiermee houden we de voorzieningen in de gemeente Brummen op peil.

Meer informatie over de aanslag?
Op de achterzijde van de aanslag vindt u een uitgebreide toelichting op de aanslag. Ook de gemeentelijke informatiepagina's GemeenteThuis bevatten de komende weken wetenswaardigheden over deze jaarlijkse belastingaanslag. Wit u meer weten? Op de website www.brummen.nl is een aparte pagina over de gemeentelijke belastingen. En heeft u een concrete vraag? Neem in dat geval contact op met de medewerkers van de gemeente. Dit kan door een e-mail te sturen naar belastingen@brummen.nl of te bellen via het centrale telefoonnummer 0575-568 233.

Vragen over de betaling?
De gemeente Brummen werkt voor de invordering van de belastingen samen met het bedrijf Cannock Chase Public. Voor vragen over de betaling kunt u daarom rechtstreeks contact opnemen met Cannock Chase Public. Dit kan via het e-mailadres teambelastingen@cannockchase.nl. Bellen kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur met telefoonnummer 088-1168 371.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: