Logo brummensnieuws.nl

Eerste berekening: gemeente telt weer méér inwoners

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - In het afgelopen jaar is het inwoneraantal van onze gemeente licht gestegen. Berekeningen van het procesteam Burgerzaken wijzen uit dat het inwonertal op 1 januari dit jaar 20.735 bedraagt. Dit aantal is een voorlopig vastgesteld bevolkingscijfer. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt in de loop van dit jaar het definitieve bevolkingscijfer vastgesteld.

In het afgelopen jaar zijn 162 kinderen geboren in de gemeente Brummen, waaronder 72 jongens en 90 meisjes. Daarnaast hebben zich nog eens 1004 mensen in de gemeente gevestigd, waarvan 504 mannen en 500 vrouwen. Dat betekent een totale aanwas van 1166 mensen. In het jaar 2019 stierven 114 mannen en 107 vrouwen. Het merendeel hiervan overleed in onze eigen gemeente (140), andere elders, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. In totaal vertrokken 907 mensen uit de gemeente naar elders, verdeeld over 449 mannen en 458 vrouwen. Dit betekent een totale vermindering van 1128 inwoners.

Het resultaat van de ontwikkelingen is dat de gemeente Brummen volgens deze eerste berekeningen 38 ingezetenen meer telt. Dit beeld wijkt af van de laatste jaren, waarin het inwonertal van de gemeente Brummen steeds licht daalde.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 2

In week 2 was er geen puzzelDe oplossing voor week 36: