Logo brummensnieuws.nl

Uw mening gevraagd over wonen en woonbehoeften

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Dit najaar heeft het gemeentebestuur de woonagenda 2019-2023 vastgesteld.
De gemeente noemt hierin wat zij de komende jaren wil gaan doen op het gebied van wonen en de woningmarkt. Dit wordt in de komende periode verder uitgewerkt in een afwegingskader. Een hulpmiddel om te kunnen sturen op de speerpunten in de woonagenda. Om een goed afwegingskader op te stellen wil de gemeente graag weten wat u belangrijk vindt voor dit nieuwe woonbeleid de komende jaren. Daarom wordt nu een vragenlijst over dit onderwerp voorgelegd aan het inwonerspanel Brummen Spreekt. Wilt u uw mening laten horen maar bent u op dit moment nog géén panellid van Brummen Spreekt? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig
gratis aanmelden via de speciale website www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmelding krijgt u de vragen dan automatisch toegestuurd.
 

De gemeente Brummen heeft het panel in de afgelopen jaren al over uiteenlopende onderwerpen geraadpleegd. Zo kreeg het panel vragenlijsten voorgeschoteld over onderwerpen zoals de gemeentelijke financiën, gezondheidszorg, kerntaken, vuurwerk, minimabeleid, communicatie en afvalbeleid. Steeds weer zijn de resultaten betrokken bij het maken van nieuw beleid of het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Het onderzoek dat nu wordt gehouden richt zich vooral op de woningbehoefte van inwoners in onze gemeente. Er komen vragen aan bod over de huidige woonsituatie, maar ook over de woonwensen voor de toekomst. Uiteraard worden ook vragen gesteld over welke ervaringen men op de woningmarkt heeft en welke zaken in het woonbeleid nog extra aandacht verdienen.

Enkele aanvullende vragen

In het zelfde onderzoek worden ook enkele vragen gesteld over de gemeentelijke dienstverlening en communicatie. Het zijn enkele jaarlijks terugkerende vragen die worden gebruikt voor de zogenoemde benchmark 'waar staat je gemeente' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast krijgen de panelleden enkele vragen voorgelegd over hun ervaringen met het inwonerspanel en de wijze waarop de resultaten ervan worden gebruikt door de gemeente. Voor gemeente én beheerder van het panel Moventem belangrijke informatie om het panel verder te kunnen verbeteren.

Brummen spreekt sinds 2014

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt op dit moment meer dan duizend panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Ongeveer drie of vier keer per jaar kan het panellid zijn of haar mening geven over een actueel onderwerp. Deelnemers hebben hiermee daadwerkelijk invloed op de kwaliteit van dienstverlening of beleidskeuzes die gemaakt gaan worden door het gemeentebestuur. Bent u nog geen lid van het inwonerspanel? Schrijf u dan nu in via de website www.brummenspreekt.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. Deelnemers kunnen er daarom op vertrouwen dat de gegevens uitsluitend voor 'Brummen Spreekt' worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. Inwoners die niet beschikken over een computer, kunnen zich bij dit bureau melden om toch mee te doen aan het panel. Zij krijgen dan de vragenlijst per post toegestuurd.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: