Logo brummensnieuws.nl

Vier partijen presenteren coalitieakkoord 2019-2022

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Donderdagavond vindt er een bijeenkomst plaats. Alle fracties in de Brummense gemeenteraad zijn hiervoor uitgenodigd. Dit op initiatief van de vier partijen (PvdA, GroenLinks, CDA en D66) die recent overeenstemming hebben bereikt over een coalitieakkoord. Dit akkoord heeft de titel 'Sociaal, duurzaam en toekomst-bestendig' en wordt donderdagavond in een bijeenkomst gepresenteerd. De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de extra bijeenkomst geeft formateur Annelies van der Kolk een toelichting over het proces dat heeft geleid tot het coalitieakkoord. Aansluitend wordt het akkoord door de vier partijen ondertekend. Vervolgens maken deze vier partijen ook bekend welke kandidaat-wethouders zij voordragen voor benoeming door de gemeenteraad. De officiële benoeming vindt naar verwachting plaats op donderdagavond 21 november tijdens de reeds geplande besluitvormende raadsvergadering.

Meer berichten
 


Week 26

In week 26 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: