Logo brummensnieuws.nl

Geef uw mening over wind- en zonne-energie in de regio

  Gemeentenieuws

GEMEENTE BRUMMEN - Om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio's gevraagd om aan te geven hoeveel schone energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit is hard nodig want we moeten onze CO2 uitstoot fors verminderen. Samen met de provincie, waterschappen, netbeheerders en andere regiogemeenten bepalen we waar en hoeveel schone energie opwekken voor ons haalbaar is. Dit willen we wel doen op een manier die het beste past bij Brummen en haar omliggende gemeenten. Hoe? Daarover kunt u nu meedenken via een online enque^te. Deze is tot en met 29 november te vinden op www.moventem.nl/brummen.

Zelfs al zouden we alle daken in de gemeente volleggen met zonnepanelen, dan nog wekken we maar een klein gedeelte van onze energievraag op. Daarom moeten we in het groot denken. Waar kunnen wij duurzame energie opwekken met zonnevelden en windmolens? Hoe geven we een passende plek in ons landschap aan het opwekken, opslaan en verdelen van energie? Welke beperkingen, maar vooral ook kansen liggen er? Om antwoord te geven op deze vragen, gaan wij aan de slag met de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een stappenplan, dat helpt om keuzes te maken bij de overgang naar onze eigen schone energie. 30 Regio`s in Nederland werken hier op dit moment aan.

Uw mening is belangrijk

In de enque^te kunt u reageren op verschillende stellingen over wind- en zonne-energie. Zoals 'Locaties voor windmolens moeten zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen komen.' Of 'Opwekking van zonne-energie moet zoveel mogelijk plaats vinden waar de energie ook gebruikt wordt.'
Inwoners van Heerde, Epe, Apeldoorn, Zutphen, Lochem, Voorst en onze gemeente vullen dezelfde enque^te in. Zo krijgen we een beeld van de voorkeuren in de hele regio. Vul dus tot en met 29 november de enque^te in via www.moventem.nl/brummen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De resultaten van de enque^te gaan naar het bestuur van de Regionale Energie Strategie (RES) en worden de komende maanden gebruikt om de RES verder uit te werken. Dit gebeurt samen met de uitkomsten van verschillende RES-werksessies, waaraan, inwoners lokale en regionale partijen deelnemen. In de enque^te kunt u aangeven of u later informatie over de uitkomsten wilt ontvangen. De resultaten zijn straks ook te vinden op www.brummen.nl/duurzaamheid.

Eerder onderzoek

Begin 2019 hebben we via Brummens Spreekt al een breder duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn als eerste input gebruikt voor de Brummense inbreng in de RES. Deze enque^te wordt ingezet om dieper in te kunnen gaan op de opwek van grootschalige duurzame energie en om een regionaal beeld te krijgen.

Meer informatie

Meer weten over de RES of over de RES-werksessies en wie hieraan deelnemen? Op www.brummen.nl/duurzaamheid en op www.cleantechregio.nl/res leest u meer.

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: