Logo brummensnieuws.nl

Begroting 2020 ter vaststelling op agenda gemeenteraad

  Gemeentenieuws

BRUMMEN - De gemeenteraad buigt zich op donderdag 31 oktober over de belangrijke vraag voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente Brummen zich in 2020 sterk gaat maken. Dit is namelijk verwoord en verwerkt in de concept-programmabegroting 2020-2023, die het college eind september aan de gemeenteraad heeft overhandigd. Het is de gemeenteraad die als taak heeft de programmabegroting jaarlijks vast te stellen en daarmee de gemeentelijke koers aan te geven. De raadsvergadering over dit onderwerp gaat al eind van de middag van start, namelijk om 16.00 uur. De verwachte eindtijd is 23.00 uur.

Het college heeft de afgelopen maanden het belangrijke financie¨le en inhoudelijke document (de begroting dus) voorbereid. Hierbij zijn de aanwijzingen meegenomen die de gemeenteraad aan het college heeft meegegeven tijdens de bespreking van de perspectiefnota juni dit jaar. Nu is het de beurt aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de begroting voor volgend jaar. Vanaf eind september zijn raadsleden de voorstellen in de begroting gaan bestuderen. Zij hebben reacties uit de samenleving verzameld, onder andere tijdens het raadsforum van donderdagavond 10 oktober. Ook heeft de gemeenteraad zowel schriftelijk als mondeling vragen gesteld aan het college. Dit alles om te komen tot zorgvuldige besluitvorming op donderdag 31 oktober 2019.

Vergaderstukken online

De programmabegroting en alle andere relevante informatie kunt u lezen op onze website www.brummen.nl. Daar is een aparte pagina over de behandeling van en besluitvorming over de programmabegroting. Mensen die ge´e´n internet hebben kunnen de begroting inzien in het gemeentehuis en bij het overheidsinformatiepunt in de bibliotheek in Brummen en Eerbeek.

Vergaderplanning op 31 oktober

Het raadsdebat over de begroting start donderdag 31 oktober om 16 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Brummense gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen. De vergaderplanning kunt u raadplegen op de website van de gemeenteraad.:

Meer berichten
 


Week 21

SCHIEREILANDDe oplossing voor week 9: