Logo brummensnieuws.nl

Gemeenteraad neemt besluit over zeven raadsvoorstellen

  Gemeentenieuws

BRUMMEN - In de maand september neemt de gemeenteraad op twee momenten besluiten. Zo werden er afgelopen donderdagavond 5 september al over vier raadsvoorstellen (als 'hamerstuk') positief besloten. Dit gebeurde direct aansluitend aan de beide raadsfora.

De tweede besluitvormende raadsvergadering in deze septembermaand is op donderdag 19 september. Dan staan er nog zeven raadsvoorstellen op de agenda.

De raadsvergadering op 19 september vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen en is zoals gebruikelijk openbaar. Aanvangstijdstip is 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze besluitvormende vergadering bij te wonen.

Voorstellen

Eén van de onderwerpen op de agenda van raadsvergadering is het raadsvoorstel om een lening te verstrekking aan energiecoöperatie BrummenEnergie. Een tweede raadsvoorstel waarover de raad nog wil debatteren voordat het een besluit neemt gaat over de startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). Ook buigt de raad zich op 19 september over het voorstel om energiecoaches in te gaan zetten.

Aan bod komt eveneens de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Brummen voor zover het gaat om het parkeerterrein Koppelenburg. En ook het voorstel over de grondexploitaties voor woningbouw voor de voormalige schoollocaties Krullevaar en Oecumenische school in Brummen staat op de agenda. De raad buigt zich ook over een voorstel om een financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan stichting Dierenpark 't Goor als onderdeel van de overdracht van de dierenweide.  Het zevende en laatste onderwerp op de agenda is het voorstel voor een nieuwe woonagenda voor de periode 2019-2023.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken binnenkort weer raadplegen en downloaden via onze website  www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er vanaf 12 september voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek. Daarnaast kunt u terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

Meer berichten
 


Week 6

In week 6 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 36: