Logo brummensnieuws.nl

Brummen legt definitieve startnotitie regionale energiestrategie voor

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK – De gemeente Brummen werkt met de partners in de De Cleantech Regio aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). De eerste stap om hiertoe te komen is het vaststellen van de Startnotitie RES. Een conceptversie van de Startnotitie RES is in april dit jaar door de Brummense gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad sprak hierin onder andere de wens uit om een langere voorbereidingstijd aan te houden en het betrekken van inwoners en ondernemers nadrukkelijker een plek te geven. De bijzondere positie van de bewoners van de buitengebieden vraagt daarbij extra aandacht. Deze verzoeken zijn inmiddels verwerkt in de definitieve versie van de Startnotitie.  Na de zomer beslissen de gemeenteraden van de verschillende gemeenten over dit document.

De Regionale Energie Strategie gaat over het inpassen in het landschap van opwekkers van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Het doel is om samen met gemeenten, waterschappen, provincies en belanghebbenden, gebieden aan te wijzen waar het opwekken van duurzame energie mogelijk is. Aan gezamenlijke tafels werken we uit waar kansen liggen. We bekijken ook hoe we onze gebouwen op andere manieren kunnen verwarmen en warm kunnen houden. Op die manier wil de regio voldoen aan de vermindering van CO2-uitstoot van 55% in 2030, die ze zichzelf heeft opgelegd. 

Cleantech Regio

In de CleanTech Regio werken Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel en de provincie Gelderland samen. In het Klimaatakkoord staan de landelijke afspraken over vermindering van CO2-uitstoot. Om die afspraken uit te voeren, is maatwerk in de regio nodig. Het Rijk heeft daarom de CleanTech Regio en alle andere 29 regio's in Nederland gevraagd om een Regionale Energiestrategie op te stellen. In de Startnotitie RES staat welke partijen meedoen aan de Regionale Energiestrategie. Ook onderschrijven de partners de ambities en de manier van werken. Dit past naadloos in de doelen van de Cleantech Regio, die gaat voor een energieneutrale en circulaire regio in 2030.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 49:

DEMONSTRATIEDe oplossing voor week 36: