Logo brummensnieuws.nl

Voormalig schoollocaties maken plaats voor 28 woningen

  Gemeentenieuws
Burgemeester Alex van Hedel en directeur Marco de Wilde ondertekenen de koopovereenkomst.
Burgemeester Alex van Hedel en directeur Marco de Wilde ondertekenen de koopovereenkomst.

Gemeente Brummen en Veluwonen ondertekenen koopovereenkomst

Brummen - Na de verhuizing van de Brummense basisscholen Krullevaar aan de Sperwerstraat en de Oecumenische school aan de Troelstralaan kwamen er twee locaties vrij voor een nieuwe invulling. In een goede samenwerking met woningstichting Veluwonen is de afgelopen tijd gewerkt aan plannen voor de bouw van 28 nieuwe woningen. De bouw van deze woningen moet zorgen voor een mooie en gewenste toevoeging aan de bestaande woningbouwvoorraad in Brummen. Op maandag 15 juli zijn de handtekeningen gezet onder een koopovereenkomst die deze ontwikkeling mogelijk maakt.

Na de definitieve vaststelling van de bestemmingsplannen kan er op gebouwd worden. Voor beide locaties wordt het bestemmingsplan na de zomer ter inzage gelegd. Het gaat om zestien sociale huurwoningen op de locatie Sperwerstraat en vijf sociale huurwoningen, drie vrijstaande en vier twee-onder-een kappers op de locatie Meengatstraat. De vrijstaande en twee-onder-een kappers worden later als koopwoningen op de markt gebracht. Eerder dit jaar konden omwonenden van beide locaties de plannen bekijken tijdens een inloopavond en reageerden zij vooral positief op de plannen.

Impuls voor Centrumplan Brummen

Met de ontwikkeling van beide schoollocaties wordt een volgende stap gezet binnen een deelproject van het centrumplan Brummen. De opbrengsten van deze locaties zijn van positieve betekenis voor de verdere ontwikkelingen in Brummen. Zo wordt op dit moment de voorbereiding gestart voor een vernieuwing van de Ambachtstraat en het Marktplein.

Sloop van scholen

De scholen Krullevaar aan de Sperwerstraat en de Oecumenische school aan de Troelstralaan zijn in 2017 al gesloopt. Na de verhuizing van de scholen werd op die manier kraak en sloop door vandalen voorkomen. Sindsdien zijn beide terreinen leeg en inmiddels beschikbaar voor woningbouw.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 49:

DEMONSTRATIEDe oplossing voor week 36: