Logo brummensnieuws.nl

Praktijkondersteuner jeugd actief voor alle huisartsen

  Gemeentenieuws

BRUMMEN/ EERBEEK - Kwalitatief betere jeugdzorg bieden die passend, laagdrempelig, snel en beter op elkaar afgestemd is. Dat willen gemeente, Team voor Elkaar én alle huisartsen in de gemeente Brummen met elkaar bereiken. Na de zomervakantie start de Praktijkondersteuner Jeugd, die voor alle huisartspraktijken in onze gemeente actief wordt. Deze bijzondere samenwerking werd donderdagmiddag 4 juli bezegeld door het samen ondertekenen van een overeenkomst. "Een belangrijke stap om in onze gemeente de zorg aan jongeren te verbeteren," laat Marcel Kerkhoven namens alle huisartsen weten. "Deze ondersteuning voor huisartsen zorgt er voor dat jongeren die via de huisarts in beeld zijn, goed gehoord en geholpen worden. Maar ook dat er waar nodig ondersteuning is als overbrugging naar intensievere hulp. Het leidt ook tot betere afstemming tussen bijvoorbeeld huisarts en Team voor Elkaar en een gerichter doorverwijzing naar specialistische hulp."


De ondertekende overeenkomst over de praktijkondersteuner is volgens Kerkhoven een belangrijke stap in de samenwerking met de gemeente, nu en naar de toekomst toe. "Als gemeente dragen wij graag bij aan deze ontwikkeling," laat verantwoordelijk wethouder Jolanda Pierik weten. Team voor Elkaar is in de gemeente Brummen een belangrijke verwijzer naar zorg en ondersteuning en dus ook naar jeugdhulp.  Daarnaast bieden de medewerkers ook kortdurende ondersteuning. "Maar ook komen veel gezinnen en jongeren in beeld via de huisartsen. Een huisarts is immers een vertrouwd persoon voor veel gezinnen makkelijk toegankelijk", aldus Pierik. Dit voorjaar heeft de gemeente extra geld beschikbaar gesteld om alle huisartspraktijken te ondersteunen met een praktijkondersteuner die beschikbaar is voor hulp aan alle jongeren van 0 tot 18 jaar. "De praktijkondersteuner gaat bij alle huisartspraktijken in onze gemeente een dagdeel aan de slag. Deze professional kan (meer nog dan de huisarts) tijd vrij maken om de hulpvraag beter in beeld te krijgen. Maar ook informatie en advies geven, opvoed- en opgroeivragen beantwoorden, zelf kortdurend begeleiden of door verwijzen naar de meest passende vorm van zorg", licht Pierik toe. "Het is erg belangrijk vroegtijdig actie te ondernemen om hen daarbij te helpen."

Passende hulp

Donderdagmiddag ondertekenden de 10 huisartsen in onze gemeente de overeenkomst. Namens de huisartsen hebben Marcel Kerkhoven en Alexandra Bouman met de gemeente de afspraken op papier gezet. De samenwerking tussen gemeente en huisartsen geldt in principe voor een periode van drie jaar. Kerkhoven, één van de aanjagers van dit initiatief: "Als huisartsen krijgen we de mogelijkheid om dicht bij huis binnen de praktijk zélf kortdurende begeleiding en opvoed- of opgroeiondersteuning te bieden. De praktijkondersteuner kan met haar kennis ook heel gericht de meest passende vorm van zorg adviseren. Zo licht mogelijke hulp als mogelijk en intensievere hulp daar waar nodig. Maatwerk dus." Wethouder Pierik beaamt dit: "Naast een kwaliteitsimpuls draagt de praktijkondersteuner in onze ogen bij aan het motto: betere zorg met minder middelen."

Van start

Op 1 september start de praktijkondersteuning. Zodra precies bekend is waar en wanneer de praktijk-ondersteuner werkzaam is, informeren gemeente en huisartsen inwoners hier gezamenlijk over.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: