Logo brummensnieuws.nl

Help, de dokter verzuipt

  Columns

COLUMN - In de ogen van informateur Gerritsen, die Brummen aan een nieuw college moet helpen, zijn er maar twee echt politiek gevoelige zaken: ‘Eerbeek’ en de bestuursarmoede. En eigenlijk is het er maar één: hoe blijven we zelfstandig. De provincie heeft het dossier ‘Eerbeek’ tijdelijk overgenomen, maar hoe moet het verder als de provincie zich terugtrekt? Meer bestuurskracht betekent: ‘investeren in de werkwijze en de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, aldus de informateur.

Voor de zelfstandigheid van de gemeente is fasering van het financieel herstel wenselijk, meent de informateur, en hij bedoelt: neem er de tijd voor. Zo niet de VVD : die houdt vast aan een ‘stringente uitvoering’ van het herstelplan en ‘aan de liberale invalshoek om uitgaven aan de eigen organisatie te beperken’. Een breuklijn zou je denken als de informateur niet had vermeld dat onverwerkt ongenoegen bij Lokaal Belang over een door de VVD tot aftreden gedwongen wethouder het ware risico is. Dat is geen strijd over meer of minder overheid, maar Kaag versus Rutte als dorpsvete.

‘Het is sterk de vraag of de gemeente in de toekomst kan voldoen aan de eisen en ambities die worden gesteld’, somberde het adviesbureau Berenschot. Over de gemeenteraad: gebrekkig transparant, onderling gedoe en een schlemielige partner van de provincie. En nu, nog geen jaar verder, wordt de formatie van een nieuw college bepaald door ‘oud zeer’ en ‘schade in de politieke en persoonlijke verhoudingen’. Precies wat Berenschot de vorige raad verweet.

De informateur telt op en trekt af en houdt Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 over. We moeten nog ontdekken hoe de nieuwe coalitie denkt Brummen overeind te houden als zelfstandige gemeente, maar de informateur weet al wel dat er vier fulltime wethouders in de vierpartijencoalitie nodig zijn. Volgens Berendschot levert het een overmaat aan bestuurlijke drukte en de bijbehorende bureaucratie op.

Het is Boekenweek. In mijn hoofd gonst het: ‘Help, de dokter verzuipt’.

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: