Logo brummensnieuws.nl

Dorpsdichter Marije Verbeek

  Columns

COLUMN - Een avondwandeling, ruim voor negen uur, door de uiterwaarden naar de waterzuivering in Cortenoever. Het is schemerig en verkwikkend stil. Dan komt een auto, achter zijn koplampen aan, plankgas de dijk afjagen. Ik hoor er grote onrust, bijna agressie in. Inwendig zet ik me een beetje schrap en wijk wat verder uit naar de berm. De auto passeert met een nijdige scheur, op topsnelheid. Wat verderop mindert hij vaart en parkeert bij de waterzuivering. De koplichten blijven aan. Ik loop verder, achter die auto langs, van waaruit luide, erg ritmische muziek klinkt. Ik loop door tot waar het Halfvasten stond. Een van de autodeuren gaat open. Wat dofglanzende voorwerpen vliegen met een boogje door de lucht. Ik denk dat er energiedrank in zat. De andere deur gaat ook open, iemand loopt naar het prikkeldraad en doet blijkbaar een plas. Nadat hij weer is ingestapt, steekt de auto achteruit en rijdt weg, weer plankgas.

Twee dagen later ontmoet ik op dezelfde plek een echtpaar. Hun fietstassen helemaal vol met allerlei soorten afval. Zij werken op eigen initiatief en zij zijn ook niet de enigen die dit doen. Zij behoren tot het soort mensen dat eenheid ervaart met het landschap dat zij bewonen.

luchtademhaler waterdrinker

warmtevoeler ruimtenemer

nestbevuiler ruimtebrenger

hunkeraar of afstandhouder

waar ben je in de levensstroom?

zelfverklaarde koning van een rijk dat niet bestaat

of dienaar van een samenleving

die er nog niet is

alles wat je stuk maakt,

alles wat je heel maakt ben je zelf

Op 10 april kan iedereen de landschapsbiografie van gemeente Brummen ophalen, omdat het landschap van ons allemaal is.

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: