Logo brummensnieuws.nl

Boerkatekst

  Columns

COLUMN - Vertel waar je mee bezig bent. Houd ons op de hoogte van de lopende zaken en leg uit waar de raad over moet besluiten, dat heeft de dorpsraad Brummen aan de gemeente gevraagd. Vorige week betrapte ik Gemeente Thuis nog op: “Samen met de welzijnsstichting gaan we de algemene middelen en de samenwerking met Team voor Elkaar versterken. Hierdoor ontstaat er een goed alternatief voor de maatwerkvoorzieningen die we nu vaak inzetten”. Waar het over gaat blijft bedekt in een boerka van politiek taalgebruik.

Je ziet het vaker in Gemeente Thuis. Onder het kopje ‘Uitgangspunten van GGD’ las ik: “B&W stellen de gemeenteraad voor om een zienswijze in te stellen, waarbij vooruitgelopen wordt op de takendiscussie van de GGD. B&W stelt voor de GGD beter aan te laten sluiten bij lokale prioriteiten en ontwikkelingen. De GGD wil bijvoorbeeld de vitaliteit en veerkracht van kwetsbare groepen en ook jongeren bevorderen. Dat is een belangrijk onderwerp. Maar daarover heeft de gemeente afspraken met lokale partners en vragen B&W de GGD hoe zij hun rol hierin zien” , enzovoort, enzovoort.

Ik vermoed dat ik nu mijn lezers kwijt ben, maar het moest even. Je vraagt je af hoe zo’n boerkatekst tot stand komt. Is het jargon van de medewerkers, de censuur van B&W, of een personeelstekort op de communicatie-afdeling? De dorpsraad vraagt om toelichting en commentaar op raadsvoorstellen, maar Gemeente Thuis houdt het op een verwijzing naar de ambtelijke documenten op de website. Een journalistieke samenvatting ontbreekt.

Jip en Janneke taal hoef je in Gemeente Thuis niet te zoeken. Hoewel, eind januari, toen de gemeente de belastingaanslagen verzond, ineens wel. In simpele woorden, met duidelijke tussenkopjes en passende pictogrammen wordt ons het geld uit de zak geklopt. Wat doe je met het geld en waarom, vroeg de dorpsraad Brummen. Goeie vragen.

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 30

De oplossing voor week 30 is: PARELOESTER 1 - 27 - 49 - 48 - 19 - 14 - 17 - 25 - 72 - 8 - 62

De oplossing voor week 30: