Logo brummensnieuws.nl

Sinterklaas

  Columns

COLUMN - Lang geleden, Notarex was toen nog kandidaat-notaris, werd hij als mede-erfgenaam van een oom door de boedelnotaris op 5 december mét alle andere erfgenamen, uitgenodigd voor de verdeling van de inboedel.

De oom, zelf zonder kinderen, had, nadat zijn vrouw was overleden, tot erfgenamen benoemd, voor de helft de kinderen van zijn broers en zusters en voor de andere helft de kinderen van de broers en zusters van zijn vrouw. Een gemengd gezelschap van zo’n 15 personen, waarvan sommigen elkaar niet eens kenden, moest de inboedel verdelen. De notaris had tevoren de inboedel laten taxeren en het taxatierapport aan iedereen toegestuurd.

Er zou worden geloot wie in ronde 1 als eerste mocht kiezen, wie als tweede enzovoort. Als iedereen had gekozen dan zou de vijftiende in ronde 2 als eerste mogen kiezen en zo aflopend. Vervolgens ronde 3, 4, enzovoort tot alle inboedel-goederen waren gekozen. Uiteraard moest de taxatiewaarde door verrekening vergoed worden aan de nalatenschap. Goederen die niet werden gekozen zouden op gelijke wijze kunnen worden gekozen, maar dan zonder vergoeding aan de nalatenschap. Overeenkomstig de bedoeling van oom verliep de verdeling zonder problemen.Vaak heb ik later, als notaris, geadviseerd inboedels te verdelen op soortgelijke manier: jong geleerd oud gedaan.

Het spreekuur van Notarex waar u zonder kosten advies kunt krijgen op anderhalve meter afstand, vindt weer plaats in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Maar sinds kort elke woensdagmiddag van drie tot zes uur. Het is een spreekuur op afspraak, het telefoonnummer is 06 225 234 02. Ook kunt u op dat nummer uw vraag telefonisch stellen dan wel per e-mail op info@notarex.nl. Notarex zal u dan zo spoedig mogelijk antwoorden. Ook kunt u een gratis videogesprek aanvragen. Het eerste gesprek of antwoord is altijd kosteloos.

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: