Logo brummensnieuws.nl

Een spuitje tegen het herstelvirus

  Columns

COLUMN - De grijze inwoners van onze gemeente hebben zich vorige week massaal gemeld voor een griepprik. In Eerbeek: als waren zij het kerkvolk van de voormalige Heilige Geestkerk. Zeventigers kregen een prikje erbij tegen de pneumokokken. Maar het spuitje waar iedereen naar verlangt, tegen covid-19, was er niet.

Het uitgaansleven en het familiebezoek lijden eronder. Maar de wereld draait door. Sportclub Brummen en VV Oeken proberen een dreigende aftakeling van hun samenwerking op het gebied van jeugd- en vrouwenvoetbal te voorkomen. De samenwerking bestaat al vijf jaar, maar over de voortzetting is onenigheid ontstaan. Brummen wil een fusie en Oeken zelfstandigheid. Weinig is zo moeilijk te repareren als ruzie tussen rivaliserende sportclubs. Het is al gauw 010 tegenover 020. In Brummen en Oeken is iets beters bedacht: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. 

Samen in verscheidenheid. Het is een wijs besluit. De clubs hebben elkaar nodig. Niet alleen op het veld, maar ook tegenover de gemeente die de financiën op orde probeert te krijgen. Er wordt een herstelplan bedacht. De gemeenteraadsfractie Hofman-Kleverwal wil de sport, de cultuur, de bieb en tegelijk de belastingbetaler ontzien, maar lagere prijzen en betere waar worden niet geleverd in crisistijd. Moeten de sportverenigingen dan maar kostendekkend worden afgerekend, zoals de VVD wil? Dan heb je een goeie kans op ledenverlies en afkalving van de contributieopbrengst. De daardoor noodzakelijke contributieverhoging leidt weer tot verder ledenverlies en zo heb je een vicieuze cirkel naar de bodem van het verenigingsleven. 

Voor veel mensen is de sport de belangrijkste bijzaak in het leven. De lockdown laat zien hoezeer. Van de verenigingen wordt waakzaamheid en creativiteit gevraagd om na het coronavirus het herstelvirus van de gemeente te overleven. 

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: