Logo brummensnieuws.nl

Spiegelgevecht

  Columns

COLUMN - De politieke strijd in de gemeenteraad is een spiegelgevecht geworden. Alle partijen doen alsof ze het voor het zeggen hebben in Brummen, maar de provincie regeert. De gemeente is technisch failliet. Onder (bege)leiding van de provincie wordt een ‘herstelplan‘ gemaakt voor een doorstart. Onderzocht wordt of Brummen de vereiste bestuurskracht nog kan opbrengen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2021, doorgerekend tot 2024, verdedigden de coalitiepartijen de heersende voorzieningen en de VVD de heersende belastingtarieven. Maar beide kampen moeten vrezen dat het herstelplan hen inhaalt. De grootste ‘bloeder’ is het sociaal domein. Vorig jaar een miljoen in het rood. Adviesbureau Berenschot, dat naar oorzaken zocht, vond dat Brummen te ruimhartig is, de hulp te langdurig, en het financiële toezicht onvoldoende. 

Volgens Berenschot is de administratie van het sociaal domein onbetrouwbaar en zijn de toekenningen royaler dan in andere gemeenten. Wij, inwoners, kunnen met onze problemen wel erg gemakkelijk bij de gemeente terecht voor professionele hulp. 

Met meer aandacht, sturing en capaciteit zou de gemeente driekwart miljoen kunnen besparen aan sociale uitgaven, vermoedt het adviesbureau. Dat is precies het probleem: de gemeente heeft die capaciteit niet. Volgens de onderzoekers ontbreekt de gemeente aan besluitvorming en slagkracht om de plannen om te zetten naar de praktijk. En als je, zoals de VVD, met minder ambtenaren verder wilt, al helemaal. Dan kun je maar beter je zelfstandigheid opgeven en fuseren met een buurgemeente, zoals VVD-leider Peter Paul Steinweg heeft geopperd. Goedkoper zal het niet worden, leert de ervaring elders in het land, misschien slagvaardiger. Maar ja, dat wordt ook beoogd met het herstelplan waar de coalitie van GroenLinks, D66, CDA en PvdA op vertrouwt. 

Brummen heeft een begroting op de pof, schuldsanering volgt. 

Muus Groot

Meer berichten
 


Week 36

In week 36 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: